การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Zotero

Zotero มีความสามารถตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลบรรณานุกรม การจัดการหมวดหมู่ การอ้างอิง การแลกเปลี่ยนกับชุมชนออนไลน์ อย่างไรก็ดีการทำงานของ Zotero ต้องทำงานร่วมกับเว็บเบราว์เซอร์ยอดนิยมอย่าง Chrome ในลักษณะของโปรแกรมเสริม (Extension) ที่อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลบรรณานุกรม การจัดเก็บ การแลกเปลี่ยน รวมทั้ง Zotero ยังได้พัฒนาโปรแกรมเสริมเพื่อการใช้งานร่วมกับ Word Processor ทั้ง Microsoft Word และ OpenOffice.org Writer ในลักษณะชุดเครื่องมือ (Toolbar) เพื่ออำนวยความสะดวกในการดึงข้อมูลบรรณานุกรมที่จัดเก็บมาจัดทำรายการอ้างอิง และรายการบรรณานุกรมท้ายเล่ม

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ https://oer.learn.in.th/search_detail/result/113265

ดาวน์โหลดโปรแกรม https://www.zotero.org/download/

 302 total views,  1 views today