การรับมือกับ COVID-19 ของ Zhejiang University มหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน

เรียนรู้การตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ของ Zhejiang University หรือ มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง หนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำและเก่าแก่ที่สุดของประเทศจีน ด้วยเทคโนโลยีและการเรียนการสอนออนไลน์

Zhejiang University (ZJU) หรือ มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1897 จากการรวมกันของ 6 วิทยาเขต มีบุคลากรรวม 3,500 คน และมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 45,000 คน ในปี 2020 ZJU ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 107 ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกโดย Times Higher Education (THE) 

ประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศแรกที่พบการเกิดและการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 การแพร่ระบาดของไวรัสฯ สร้างความท้าทายแก่ทุกภาคส่วนในสังคม มหาวิทยาลัยทั่วประเทศจีนได้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขภาพด้วยการประกาศปิดมหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองต่อการระบาดของไวรัสฯ การตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนไปสู่ออนไลน์เพื่อให้นักเรียนยังคงสามารถเรียนต่อได้ เช่นเดียวกับ Zhejiang University (ZJU)

ZJU จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลแก่ครู และ มากกว่า 5,000 หลักสูตร ถูกเปิดสอนให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภายใน 2 สัปดาห์ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนเข้าสู่ระบบออนไลน์ ตามปฏิทินภาคเรียนเดิม ครอบคลุมนักเรียน ZJU ทุกคนรวมถึงนักเรียนต่างชาติและหลักสูตรจำนวนมากที่เปิดรับผู้เรียนทั่วโลก ผ่าน แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ Learning@ZJU” (ภาพที่แสดงด้านล่าง) และ “DingTalk ZJU” ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นถ่ายทอดสด (live streaming app) ที่พัฒนาร่วมกับ Alibaba ในขณะเดียวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประมาณ 2,500 คน ที่มหาวิทยาลัยคาดว่าจะสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ในฤดูใบไม้ผลินี้ สามารถลงทะเบียนเพื่อสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ออนไลน์เพื่อสำเร็จการศึกษาตามแผนที่วางไว้

ZJU คำนึงถึงความยุ่งยากที่ซ่อนอยู่ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  โดย ZJU ให้ความสำคัญแก่ประเด็นคุณภาพและความเท่าเทียมกันทางการศึกษา เพราะไม่ใช่อาจารย์ทุกคนที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการจัดการห้องเรียนเสมือนจริงเท่ากัน เพื่อแก้ไขปัญหานี้ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ZJU จัดให้มีการฝึกอบรมอาจารย์ 3,670 คน ผู้สอนในหลักสูตร MOOC (Massive Open Online Course) ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของมหาวิทยาลัย ได้รับเชิญให้แชร์วิธีที่ใช้ปรับความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้และการสอนให้เข้ากับการเรียนออนไลน์และการสร้างความรู้สึกที่เข้มแข็งของชุมชนอาจารย์ นอกจากนี้ ความพยายามทั้งหมดในการสอนออนไลน์คือความสำเร็จของนักศึกษา จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องแน่ใจว่าไม่มีใครถูกทอดทิ้ง โดยตั้งแต่เดือนมกราคม ZJU ได้ให้ทุนสนับสนุนการเข้าถึงการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับนักศึกษาที่ด้อยโอกาสกว่า 1,000 คน และยังได้เจรจาข้อตกลงกับผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อสนับสนุนแผนข้อมูลของคณาจารย์และนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าถึงการถ่ายทอดสดหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ZJU จะให้บริการเทปบันทึกการบรรยายย้อนหลังและเพ็คเกจบทเรียน

เมื่อพิจารณาระยะเวลาที่จำกัดในการเปิดการเรียนการสอนออนไลน์ อัตราความสำเร็จก็ขึ้นอยู่กับการลงทุนและความพร้อมด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน โดย ZJU เริ่มต้นแต่เนิ่นๆ ในการสร้างวิทยาเขตอัจฉริยะ โดยในปี พ.ศ. 2560 โครงการ “ZJU Online” ได้เปิดตัวซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่ บริการด้านการบริหาร การศึกษาออนไลน์ ทรัพยากรด้านการศึกษา กระดานข่าวข้อมูล และโปรไฟล์ส่วนตัว ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 แพลตฟอร์ม Learning@ZJU” ก็เกิดขึ้น และได้ถูกนำไปใช้ นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2561 ZJU เริ่มสร้างห้องเรียนอัจฉริยะที่หลากหลาย พร้อมกับฟังก์ชั่นใหม่ๆ เช่น audio recognition และ simultaneous interpreting โดยในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ห้องเรียนอัจฉริยะจำนวน 200 ห้องเรียนได้ถูกจัดเตรียมไว้อย่างรวดเร็วเพื่อให้อาจารย์สามารถถ่ายวิดีโอหลักสูตร หรือ live stream ชั้นเรียน วิกฤติ COVID-19 ครั้งนี้เป็นโอกาสที่ไม่เคยเกิดขึ้นสำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนเพื่อประเมินความพร้อมทางเทคนิคสำหรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ยังสะท้อนให้เห็นวิธีที่มหาวิทยาลัยสามารถใช้ disruptive technologies เช่น mixed reality, data science และ artificial intelligence เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาที่ดีกว่าและการจัดการกับ disruptor ที่แฝงตัว เช่น Covid-19

ในยุคของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม การศึกษากำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการการรู้ (cognitive science) กำลังผลักดันการเปลี่ยนจาก education 1.0 สู่ learning 2.0. ในขณะเดียวกันแนวคิดของ “whole-person education” ได้รับแรงการผลักดันไปทั่วโลก มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่นี้โดยการสนับสนุน การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเรียนรู้ที่แพร่หลาย การเรียนรู้อยู่ทั่วไปทุกที่ทุกแห่ง การผสมผสานระหว่างการสอนออนไลน์และพบหน้า การพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน และ open-loop education หรือการที่นักเรียนสามารถเข้าเรียนเมื่ออยู่ในช่วงวันและในบริบทที่พร้อม การศึกษาแบบเปิดที่มีการร่วมสร้าง และการบรรจบกันของทรัพยากร

ภูมิทัศน์นวัตกรรมระดับโลกได้รับการเปลี่ยนโฉมหน้าด้วยความเร็วที่เร็วขึ้น นวัตกรรมแบบเปิดกำลังเกิดขึ้นออนไลน์ผ่านการทำงานร่วมกันโดยไม่คำนึงถึงข้อจำกัดด้านเวลาหรือขอบเขตทางภูมิศาสตร์ ซึ่งในช่วงต้นเดือนมีนาคม ZJU ประกาศแพลตฟอร์มแบบครบวงจร ชื่อ “Research at ZJU” ที่ให้นักวิทยาศาสตร์และนักศึกษาทำงานร่วมกันทางออนไลน์แม้จะมีข้อจำกัดจากการแพร่ระบาด COVID-19 แพลตฟอร์มนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องในการสร้างระบบนวัตกรรม ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างเสริมพลังของมหาวิทยาลัยวิจัย ภายในระบบนี้ประกอบด้วยสาขาวิชา คณะ การสอนและการวิจัย การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก รวมถึงอุตสาหกรรม ศิษย์เก่า และองค์กรของรัฐในระดับโลก ผ่าน open-loop, open-source และ open-system ทำให้สามารถเชื่อมต่อองค์ประกอบภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าด้วยกัน

ที่มาข้อมูล

 859 total views,  4 views today