โปรแกรมน่าสนใจสำหรับประชุมงาน From Home

โปรแกรมน่าสนใจสำหรับประชุมงาน From Home

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้หลายๆ องค์กรมีการปรับการทำงานให้พร้อมรับกับสถานการณ์โดยให้มีการทำงานที่บ้าน หรือ Work From Home เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการเดินทางมาทำงาน ผู้ที่ต้องเฝ้าระวัง และผู้ที่ต้องกักตัวเพื่อดูอาการการติดเชื้อ ซึ่งในการทำงานคงหลีกเลี่ยงการประชุมไปเสียไม่ได้ จึงขอแนะนำโปรแกรมสำหรับการประชุมออนไลน์จากที่บ้าน หรือที่ใดก็ได้เมื่อไม่สะดวกประชุมโดยพบปะกันเพื่อรับมือการ Work From Home ดังนี้

 400 total views,  1 views today