แนวทางการทำงานของหน่วยงานของรัฐในช่วง Work From Home

ข้อเสนอแนะการจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของหน่วยงานของรัฐ รองรับการทำงานช่วง Work From Home ของหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม
1. การจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
– ใช้ e-Mail เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการทำงานรองรับการใช้งานทั้งระหว่างหน่วยงานและภายในหน่วยงาน
– ใช้ MailGoThai ที่ลงทะเบียนไว้กับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล DGA เป็นสื่อกลางจัดเก็บข้อมูลการส่งและรับ
– เพียงแค่แนบหนังสือในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมใส่เนื้อหาของหนังสือในรูปแบบ Text ในเนื้อ e-Mail
– ไม่ใช้กับหนังสือที่มีชั้นความลับ

2. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
– ไม่ใช้กับการประชุมตามกฎหมาย (กรณีการประชุมตามกฎหมายต้องปฏิบัติตามประกาศ คสช. ที่ 74/2557)
– ใช้กับการประชุมทั่วไป เช่น การหารือ/ขอความเห็นระหว่างหน่วยงาน
– มี Checklist สำคัญที่ต้องมีสำหรับการประชุม เช่น การแสดงตน การออกลงคะแนนในแบบอิเล็กทรอนิกส์
– ไม่ใช้กับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีชั้นความลับ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.etda.or.th/content/e-meeting-saraban.html

อ่าน “ประชุมออนไลน์ หรือ e-Meeting ซึ่งสามารถใช้กับการประชุมทั่วไป เช่น การหารือ/ขอความเห็น ระหว่างหน่วยงานของรัฐ” ได้ที่ https://www.facebook.com/ETDA.Thailand/photos/a.299244113422505/3401524046527814/?type=3&theater

อ่าน “การประชุมออนไลน์ หรือ e-Meeting สามารถทำได้ และ ‘มีผลทางกฎหมาย’ ด้วย ตาม ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส” ได้ที่ https://www.facebook.com/ETDA.Thailand/photos/a.299244113422505/3403645532982332/?type=3&theater

ขอขอบคุณเพจ

"แนวทางการทำงานของหน่วยงานของรัฐในช่วง Work From Home"…

โพสต์โดย ETDA Thailand เมื่อ วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2020

 914 total views,  1 views today