ฟรีคอร์สออนไลน์ Epidemiology in Public Health Practice Specialization โดย Johns Hopkins University

Source: https://www.coursera.org/specializations/professional-epidemiology?utm_medium=email&utm_source=other&utm_campaign=partner.8.opencourse.targetedmessages.marketing~partner.8.KgPy15eFTxqdgao_YqVH5g#enroll

ตั้งแต่วันนี้ (27 มีนาคม) Johns Hopkins University เปิดคอร์สหลักสูตรออนไลน์เกี่ยวกับ Epidemiology in Public Health Practice Specialization บน Coursera โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจงานด้านการสาธารณสุขระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาติ โดยแบ่งออกเป็น 5 คอร์สย่อย ได้แก่

  1. Essential Epidemiologic Tools for Public Health Practice
  2. Data and Health Indicators in Public Health Practice
  3. Surveillance Systems: The Building Blocks
  4. Surveillance Systems: Analysis, Dissemination, and Special Systems
  5. Outbreaks and Epidemics

เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถใช้อุปกรณ์ เครื่องมือในการตรวจการระบาด ตรวจวัดสุขภาพของประชากร เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของประชากรและตรวจประเมินการปะทุและการระบาดของโรค หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเบื้องต้น ใช้เวลาทั้งหมด 2 เดือน เมื่อจบหลักสูตรแล้วผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อทำโปรเจคสำเร็จ สนใจดูรายละเอียดและสมัครเรียนได้ที่ Coursera

 

 

 632 total views,  1 views today