การวิจัยทางคลินิกที่เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าจาก ClinicalTrials.gov

ฐานข้อมูลการวิจัยทางคลินิกคืองานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วโลก มีงานวิจัยกว่า 335,576 ผลงานจากในอเมริกา 50 รัฐ และต่างประเทศกว่า 210 ประเทศทั่วโลก โดยมีงานวิจัยทางคลินิกที่เกี่ยวกับ COVID-19 กว่า 410 ชิ้น  (สืบค้น ณ วันที่ 10 เม.ย. 63) จากคำค้น COVID-19 SARS-CoV-2 2019-nCoV 2019 novel coronavirus และ severe acute respiratory syndrome coronavirus 2

การสืบค้น

  • ฐานข้อมูลนี้สามารถเข้าถึงได้ที่ https://clinicaltrials.gov/ct2/home

Source: https://clinicaltrials.gov/ct2/home

  • ระบุคำค้นที่เกี่ยวกับอาการหรือโรคที้ต้องการในช่อง Condition or disease (ดังรูปภาพข้างต้น)
  • ตัวอย่างคำค้นเกี่ยวโควิด-19 ที่ NLM แนะนำ เช่น COVID-19 SARS-CoV-2 2019-nCoV 2019 novel coronavirus และ severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 เป็นต้น
  • สามารถกรองการสืบค้นได้จาก สถานภาพการวิจัยทางคลินิก เกณฑ์หรือข้อกำหนดของผู้ที่เข้าร่วมวิจัย (participants) ประเภทของการวิจัย ผู้ให้ทุน เป็นต้น

   

  • ฐานข้อมูลนี้บริหารจัดการโดย U.S. National Library of Medicine งานวิจัยเหล่านี้ไม่ใช่ทุกชิ้นผ่านการประเมินและอนุมัติโดย U.S. Federal Government ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก disclaimer ประกอบ

 

 670 total views,  1 views today