เปรียบเทียบเครื่องมือบันทึก Screencasts

มีเครื่องมือหลายเครื่องมือที่ใช้บันทึก Screencasts หรือ การจับความเคลื่อนไหวต่างๆ บนจอภาพและจอวิดีทัศน์ขณะใช้งานแล้วรวมทั้งบันทึกภาพและเสียงของผู้บรรยายไว้เป็นวิดีโอ มาดูสรุปเปรียบเทียบ 4 เครื่องมือที่ใช้บันทึก Screencasts ที่ได้รับความนิยมในการเรียนการสอน

ตารางด้านล่างแสดงสรุปเปรียบเทียบคุณสมบัติ 4 เครื่องมือที่ใช้บันทึก Screencasts (จาก Basic plan ซึ่งให้บริการฟรี) ที่ได้รับความนิยมในการเรียนการสอน ได้แก่

  1. Loom
  2. Screencastify
  3. Screencast-o-matic
  4. Zoom

สนใจติดตั้งเพื่อใช้งานผ่าน Chrome

  1. Loom for Chrome
  2. Screencastify for Chrome
  3. Screencast-o-matic for Chrome

ที่มาข้อมูล

 

 

 

 324 total views,  3 views today