TED-Ed โลกของการศึกษาออนไลน์

TED-Ed เว็บไซต์ที่รวบรวมวิดีโอทางการศึกษาที่กระชับและเข้าใจง่าย ในหลากหลายสาขาวิชาสำหรับนักเรียนและครู เพื่อสนับสนุนการศึกษาออนไลน์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

TED-Ed เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมสื่อการศึกษาหลากหลายสาขาวิชาที่นำเสนอในรูปแบบวิดีโอแอนิเมชั่นที่โดดเด่นและเข้าใจง่าย ซึ่งสร้างขึ้นจากการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ เช่น นักพูดของ TED นักการศึกษา นักออกแบบ นักออกแบบมัลติมีเดียและภาพเคลื่อนไหว นักเขียนบทภาพยนตร์ ผู้กำกับ นักเขียนวิทยาศาสตร์ นักประวัติศาสตร์ นักหนังสือพิมพ์และบรรณาธิการ

ผู้เรียนสามารถค้นหา (Search) เนื้อหาในวิดีโอแอนิเมชั่นที่ต้องการเรียนรู้ด้วยคำสำคัญหรือไล่เรียง (Browse) ตามธีม นอกเหนือจากวิดีโอแอนิเมชั่น ยังมี “Think” หรือแบบทดสอบเกี่ยวกับวิดีโอที่รับชม มี “Dig deeper” หรือรายการของแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม และ “Discuss” หรือการอภิปรายซึ่งรวมถึงคำถามอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

นอกจากนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 สถาบันการศึกษาในหลายประเทศประกาศปิดเรียนเพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสฯ ทำให้นักเรียน ผู้ปกครองและครูหลายล้านคนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อร่วมลดผลกระทบดังกล่าว TED-Ed ได้เปิดตัว TED-Ed@HOME ซึ่งเกิดจากการทำงานร่วมกับนักการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและวิทยากรของ TED ทั่วโลก เพื่อสร้างและแบ่งปันวิดีโอบทเรียนคุณภาพสูงแบบโต้ตอบทุกวัน ซึ่งให้บริการฟรี เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์ โดยนักเรียน ผู้ปกครองและครูสามารถป้อนอีเมลของตนเองในเว็บไซต์เพื่อรับแผนการสอนที่น่าสนใจที่จัดโดยกลุ่มอายุของผู้เรียน ที่ครอบคลุมทุกวิชา ที่ส่งถึงกล่องจดหมายทุกวัน

เข้าถึง TED-Ed ที่ https://ed.ted.com และเข้าถึง TED-Ed@HOME ที่ https://ed.ted.com/daily_newsletter

 

 1,752 total views,  4 views today