TeamViewer

TeamViewer เป็นโปรแกรมที่ครอบคลุมการเข้าถึงระยะไกล การควบคุมระยะไกล ที่ทำงานร่วมกับทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Windows  MacOS  Android และ iOS

TeamViewer ช่วยให้คุณสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือจากระยะไกลได้ทุกที่ในโลกและใช้งานราวกับว่าคุณนั่งอยู่หน้าอุปกรณ์เหล่านั้นเลย

เเละยังมีคุณสมบัติที่น่าสนใจ คือสร้างระบบประชุมออนไลน์ได้

สิทธิ์การใช้งาน

ใช้งานได้ฟรีสำหรับการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

Download โปรแกรม

https://www.teamviewer.com/en/download/windows/

 275 total views,  1 views today