อุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง: อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

 

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2519 เพื่ออนุรักษ์โบราณสถานของเมืองสุโขทัยไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และอารยธรรม ตลอดจนพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และทำการบูรณะฟื้นฟูเรื่อยมาจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมีขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2531 ต่อมาในการประชุม ณ กรุงคาร์เธจ ประเทศตูนิเซีย คณะกรรมการมรดกโลกภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติขององค์การ UNESCO ได้ประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นมรดกโลก ซึ่งนับเป็นมรดกโลกตามบัญชีในลำดับที่ 574 จากหลักฐานที่ปรากฏแสดงให้เห็นถึงความงดงามอลังการของศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมแห่งอาณาจักรสุโขทัย สะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในอดีต

 

ปัจจุบันผลพวงจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีช่วยให้ผู้สนใจที่ไม่สะดวกเดินทางไปเที่ยวชมความงดงามของอุทยานประวัติศาสตร์ สามารถเข้าชมได้ผ่านทางหน้าจอ ภายในอุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริงจะมีแผนผังแสดงที่ตั้งของโบราณสถานภายในอุทยานฯ ตลอดการเยี่ยมชมมีการบรรยายอย่างต่อเนื่อง โดยบรรยายได้หลากหลายภาษาไม่ว่าจะเป็น ไทย จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น นอกจากนี้ผู้ชมยังสามารถศึกษาความเป็นมา รวมถึงภาพก่อนการที่จะมีการบูรณะของโบราณสถานแต่ละแห่ง และสามารถชมโบราณวัตถุที่ขุดพบ ณ บริเวณต่าง ๆ ได้แบบ 360 องศา

ผู้สนใจสามารถเข้าชมความงดงามของอุทยานประวัติศาสตร์ได้ที่: http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/sukhothai/360/sukhothai.html

 

 462 total views,  1 views today