มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปรับจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ Online 100 %

ในภาวะที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปรับจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ Online 100 % ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563

เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องมาอยู่รวมกันในห้องเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนสด Online และ VDO on demand ผ่านระบบ LMS ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม eLearning.spu.ac.th

ที่มา : https://www.facebook.com/admissionSPU0847512900/photos/a.128049944477286/562047691077507/?type=3&theater

 

 1,030 total views,  8 views today