12 ฟรีหลักสูตรออนไลน์โดย SME D Bank

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand (SME D Bank) เปิด 12 ฟรีหลักสูตรออนไลน์ เพื่อให้ผู้ประกอบการ และผู้สนใจเปิดกิจการ เพิ่มองค์ความรู้ ช่วยฟื้นฟูธุรกิจ ในช่วงเวลาที่ภาครัฐเริ่มผ่อนปรนมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (The Bangkok Insight Editorial Team, 2020) 12 หลักสูตรออนไลน์ฟรี ได้แก่

ที่มา: https://www.thebangkokinsight.com/363788/

 1. การเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอสินชื่อฉบับ SMEs
 2. บัญชีอย่างง่ายเพื่อเจ้าของกิจการ SMEs
 3. เทคนิคการทำโปรแกรมกระตุ้นยอดขาย
 4. การสร้างตราสินค้า (Branding)
 5. เข้าใจ E-commerce ดีกว่าใคร
 6. มารู้จักงบการเงิน
 7. ทำความรู้จักธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง
 8. 4 เทคนิคลดต้นทุน เพิ่มกำไร แต่ไม่ลดคุณภาพ
 9. การขออนุญาต อย.
 10. ช่องทางการขนส่ง (Logistics)
 11. อยากทำธุรกิจอาหาร
 12. อยากลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์

โดยสามารถเข้าเรียนได้ที่ ‘ห้องเรียน SME‘ ซึ่งห้องเรียนแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม คือ การตลาด การบริหารจัดการ การผลิต/กระบวนการ/มาตรฐาน การบัญชีและการเงิน เทคโนโลยีและนวัตกรรม และพัฒนาเข้าถึงแหล่งทุน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1357

ที่มา
The Bangkok Insight Editorial Team. (2020, May 23). เปิดเรียนออนไลน์ฟรี “12 หลักสูตร” ช่วยฟื้นฟูธุรกิจ. The Bangkok Insight. https://www.thebangkokinsight.com/363788/
ห้องเรียน SME. (n.d.). เว็บไซต์ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการ SMEs. Retrieved June 22, 2020, from https://wdev.smebank.co.th/sme-d-academy/

 1,579 total views,  5 views today