วิธีส่งภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ ใน LINE

ตามที่ทุกท่านที่เคยใช้ Application LINE ส่วนมากจะใช้งานในการส่งข้อความ โทร วิดีโอคอล ส่งไฟล์ หรือรูปภาพ หากันแล้ว

LINE ยังมีคุณสมบัติพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาสำหรับโปรแกรมที่ติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ คือสามารถส่งภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ตอนวิดีโอคอลไปยังผู้ที่สนทนาทั้งส่วนตัวหรือแบบกลุ่ม เวอร์ชั่น LINE ที่สามารถทำงานส่งภาพหน้าจอได้ จะเริ่มที่เวอร์ชั่น 5.23.0


วิธีใช้งาน

ผู้สร้างหรือเริ่มต้นสนทนา

  • คลิกวิดีโอคอล เริ่มสนทนาจะแบบส่วนตัวหรือแบบกลุ่ม
  • คลิก ข้างล่างด้านซ้ายมือ เพื่อส่งภาพหน้าจอให้ผู้ร่วมสนทนา

เลือกหน้าจอที่ต้องการ

หน้าจอผู้ร่วมสนทนา

  • ผู้ร่วมสนทนาจะเห็นภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์และภาพจากกล้อง (ถ้ามี)

 

 

 

 

 339 total views,  1 views today