พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตั้งอยู่ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 เพื่อเปิดโลกใหม่แห่งการเรียนรู้ มีความโดดเด่น สะดุดตาตั้งแต่ตัวอาคารที่มีลักษณะคล้ายลูกเต๋า ภายในพบกับนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมในการค้นคว้า ทดลอง และเรียนรู้ ต่อมาได้มีการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

สำหรับพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงจะเผยให้เห็นตั้งแต่บรรยากาศโดยรอบพิพิธภัณฑ์ ไล่เรียงไปจนถึงพื้นที่จัดแสดงด้านใน ผู้ชมจะได้ความรู้สึกเหมือนกำลังย่างก้าวเข้าสู่พิพิธภัณฑ์ นอกจากผู้ชมจะสามารถศึกษารายละเอียดของผลงานที่จัดแสดงยังสามารถรับชมแบบ 360 องศาได้อีกด้วย และที่พิเศษไปกว่านั้นคือมีการสาธิตการใช้งานสิ่งประดิษฐ์ที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์อีกด้วย

ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ที่:  http://virtual.nsm.or.th/sciencemuseum.html

 368 total views,  1 views today