ลงทะเบียนการให้บริการ Work from Home ของภาครัฐ

หน่วยราชการ บุคลากรภายในหน่วยงานที่มีความประสงจะขอรับบริการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ สามารถดำเนินการลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการ และสิทธิประโยชน์ในการใช้งาน และส่งรายชื่อข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่จะขอรับบริการมาทาง e-mail : workfromhome@onde.go.th ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2563 หากมีข้อสงสัยท่านสามารถติดต่อประสานงานได้ที่ ศูนย์ประสานงานขอรับบริการแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 409 total views,  1 views today