เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับเรียนออนไลน์

เรียนออนไลน์ไม่เท่ากับออกอากาศสดเท่านั้น ออกแบบและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

ที่มา : https://www.facebook.com/praweenya/posts/10156759389467111

ขอขอบพระคุณอาจารย์ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ

 9 total views,  1 views today

 

 27,501 total views,  12 views today