การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ในวิกฤต COVID-19: บทเรียนจาก SIT สิงคโปร์

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ออนไลน์ในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ของ Singapore Institute of Technology (SIT) ประเทศสิงคโปร์ โดย May Lim รองศาสตราจารย์ประจำ SIT และ ผู้อำนวยการ Centre for Learning Environment and Assessment Development

การเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนและการเรียนรู้สู่การเรียนรู้ออนไลน์นั้น สิ่งสำคัญก่อนอื่นคือการเตรียมความพร้อมของอาจารย์ นักเรียน และโครงสร้างพื้นฐาน โดยสิ่งที่ช่วยในการดำเนินการเรื่องนี้ ได้แก่

  1. แนวทางมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกัน
  2. ความยืดหยุ่นในการเรียนรู้แต่ยังเข้มงวดกับการประเมินผลและการรักษาคุณภาพ
  3. นักเรียนเป็นศูนย์กลาง
  4. การสื่อสารที่ชัดเจนและบ่อยครั้ง
  5. การทำให้การฝึกอบรมมีอยู่ในทุกรูปร่างและขนาด

แนวทางมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกัน

ในขณะที่ต้องการความยืดหยุ่นเพื่อให้มั่นใจว่าผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่แตกต่างกันสามารถทำได้ในโปรแกรมการเรียนที่แตกต่างกัน แต่ความสอดคล้องกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัยมีความสำคัญ เช่น ในช่วงแรกของการแพร่ระบาดของ COVID-19 Singapore Institute of Technology (SIT) กำหนดให้ทุกชั้นเรียนที่มีนักเรียนมากกว่า 50 คน ต้องเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ ขณะที่ชั้นเรียนอื่นที่จำเป็นต้องพบหน้า เช่น ห้องปฏิบัติการ จะต้องถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มเล็กๆ การทำเช่นนี้เพื่อให้ทุกคณะมีแนวทางการดำเนินการที่สอดคล้องกัน นอกจากนี้ สิทธิ์การเข้าถึงและใช้งานเทคโนโลยี เช่น Zoom, Respondus และ Microsoft Teams มีไว้สำหรับอาจารย์และนักเรียนทุกคน โดยอนุญาตให้อาจารย์เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตนเองและนักเรียน ยังจัดให้มีการฝึกอบรมและแนะแนวทางการใช้งานเครื่องมือสำคัญที่มีอยู่ เพื่อให้นักเรียนไม่รู้สึกสับสนหรือรีบเร่งในการเรียนรู้เครื่องมือต่างๆ

ความยืดหยุ่นในการเรียนรู้แต่ยังเข้มงวดกับการประเมินผลและการรักษาคุณภาพ

เนื่องจากการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้บางอย่างไม่สามารถทำได้ตามแผนที่วางไว้ จำเป็นต้องใช้วิธีการทางเลือก อย่างไรก็ตาม คุณภาพของโปรแกรมการศึกษายังคงจะต้องได้รับการยอมรับ ผลการเรียนรู้ทั้งหมดจะต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความสำเร็จของการเรียนการสอนยังคงจะต้องแสดงให้เห็นแม้จะมีมาตรการฉุกเฉินเกิดขึ้น

นักเรียนเป็นศูนย์กลาง

SIT สื่อสารจุดยืนของว่านักเรียนที่ลาหยุดหรืออยู่ภายใต้คำสั่งกักตัวจะได้รับการสนับสนุนด้วยแผนการเรียนรู้ทางเลือก แทนที่นักเรียนกลุ่มดังกล่าวนี้จะถูกคาดหวังว่าพวกเขาจะพูดคุยกับเพื่อนร่วมชั้นเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาพลาดไปในช่วงลาหยุหรือกักตัว เจ้าหน้าที่สอนจะทำการนัดหมายเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะได้รับเนื้อหาการเรียนรู้และคำตอบในสิ่งที่สงสัย สิ่งนี้สำคัญเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะไม่พลาดการเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมแล็ปท็อปเพื่อให้นักเรียนที่ขาดแคลนได้ยืม สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีใครถูกทอดทิ้งในช่วงของการเปลี่ยนไปสู่การเรียนรู้ออนไลน์

การสื่อสารที่ชัดเจนและบ่อยครั้ง

การสำรวจทั่วทั้งมหาวิทยาลัยนั้นเสร็จสิ้นก่อนที่ระบบการเรียนออนไลน์จะมาใช้งานแทนชั้นเรียนขนาดใหญ่ทั้งหมด ความคิดเห็นของนักเรียนได้รับการรวบรวมและสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอนทุกคน ข้อกังวลที่พบบ่อย ได้แก่ ประสิทธิผลของการบรรยายออนไลน์การเปลี่ยนแปลงการประเมินผล และการมีวินัยในตนเองเมื่อเรียนรู้ออนไลน์ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการตรวจสอบการเรียนออนไลน์หลังผ่านไป 2 สัปดาห์ เพื่อแก้ไขปรับปรุงการเรียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการประชุมออนไลน์กับผู้อำนวยการโปรแกรมและผู้สอนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแก้ไขข้อผิดพลาดทั่วไปร่วมกัน

ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ทำให้มั่นใจได้ว่าแม้จะไม่ได้พบหน้ากัน แต่ก็มีการแบ่งปันความกังวลและประสบการณ์ ความรู้สึกที่ว่า “เราอยู่ในสิ่งนี้ด้วยกัน” หรือ “ถ้าฉันทำผิดพลาดในแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ ฉันไม่ใช่คนเดียว” ช่วยสนับสนุนทุกคนในการร่วมเดินทางผ่านวิกฤตไปด้วยกัน นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตรวจสอบนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและนักเรียนที่อ่อนแอด้านวิชาการ เพื่อดูว่านักเรียนกลุ่มดังกล่าวนี้สามารถปรับตัวเข้าสู่การเรียนออไลน์ได้หรือไม่ อย่างไร

การทำให้การฝึกอบรมมีอยู่ในทุกรูปร่างและขนาด

SIT เร่งรีบในการสร้างการฝึกอบรมหลายประเภทสำหรับอาจารย์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์ รวมถึง การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบตัวต่อตัว การให้คำปรึกษาแบบพบหน้า และการฝึกอบรมออนไลน์ โดยหัวข้อที่นำเสนอ เช่น วิธีการสร้างสไลด์เล่าเรื่อง วิธีใช้ live streaming classes ที่มีประสิทธิภาพ วิธีการออกแบบการประเมินทางเลือก และการใช้เครื่องมือตรวจสอบออนไลน์สำหรับการประเมินผล นอกเหนือจากการอบรมผู้สอน ยังจัดให้มีการฝึกอบรมนักเรียนเกี่ยวกับคำแนะนำในการใช้เครื่องมือและการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมออนไลน์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการยังใช้เวลาพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ เช่น การบริหารเวลา การจัดการการผลัดวันประกันพรุ่ง และการรับรู้ว่าสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ออนไลน์อาจเบี่ยงเบนความสนใจของผู้เรียนบางคน

May Lim รองศาสตราจารย์ประจำ SIT และ ผู้อำนวยการ Centre for Learning Environment and Assessment Development ได้ทิ้งท้ายการแบ่งปันประสบการณ์การจัดการเรียนออนไลน์ในช่วงวิกฤต COVID-19 ว่า การอยู่และเรียนรู้ร่วมกันตลอดเวลาที่เกิดวิกฤตถือเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

ที่มาข้อมูล

Lim, M. (2020, March 20). Educating despite the Covid-19 outbreak: lessons from Singapore. Times Higher Education. https://www.timeshighereducation.com/blog/educating-despite-covid-19-outbreak-lessons-singapore

 1,547 total views,  3 views today