บทเรียนออนไลน์แบบเปิด COVID-19 (7)

บทเรียนออนไลน์แบบเปิดเกี่ยวกับ Coronavirus (COVID-19) โดย AACC และ NEJM

American Association for Clinical Chemistry (AACC) และ The New England Journal of Medicine (NEJM)เปิดหลักสูตรออนไลน์แบบเปิด เรื่อง Coronavirus disease 2019 (COVID-19)

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ:

  • ต้นกำเนิดของ COVID-19
  • การแพร่ระบาดของ COVID-19
  • อาการและความแตกต่างในความรุนแรง
  • ภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อ COVID-19
  • การวินิจฉัยโรค
  • การป้องกันจาก COVID-19

หลักสูตรเรียนฟรี โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรห้องปฏิบัติการ สนใจลงทะเบียนเรียนที่ Coronavirus disease 2019 (COVID-19)

 376 total views,  1 views today