บทเรียนออนไลน์แบบเปิด COVID-19 (9)

Coronavirus – What you need to know บทเรียนออนไลน์แบบเปิด โดย Alison อีกหนึ่งแพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์แบบเปิด

Alison แพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์แบบเปิด ซึ่งเน้นทักษะในสถานที่ทำงาน ได้พัฒนาบทเรียนออนไลน์แแบบเปิดเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ Coronavirus ชื่อ Coronavirus – What you need to know ที่นำเสนอประวัติความหมาย  การแพร่เชื้อ อาการติดเชื้อ การรักษา และการป้องกันตนเองจาก Coronavirus ลงทะเบียนเรียนฟรี ใช้เวลาเรียนประมาณ 1-2 ชั่วโมง และมีการมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านหลักสูตร

เนื้อหาบทเรียนแแบ่งออกเป็น 3 โมดูล

โมดูล 1: Coronavirus – Background, Symptoms, And Treatment

ในโมดูลนี้นำเสนอ ภูมิหลังความเป็นมาและต้นกำเนิดของ Coronavirus อาการของการได้รับเชื้อไวรัส วิธีการติดเชื้อไวรัส และวิธีการแพร่ระบาดของไวรัสในปัจจุบัน นอกจากนี้ โมดูลนี้นำเสนอการพัฒนาล่าสุดและการตอบสนอระดับนานาชาติเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสของ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเป็นสถาบันสุขภาพแห่งชาติชั้นนำของสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention : CDC) องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) และอุตสาหกรรมสายการบินเชิงพาณิชย์

โมดูล 2: Coronavirus – Advice For The Public

ในโมดูลนี้นำเสนอคำแนะนำสำหรับประชาชนและสาธารณะ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับวิธีการป้องกันตนเองและชุมชนของตนจากการติดเชื้อไวรัส นอกจากนี้ ผู้เรียนยังจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติความปลอดภัยเรื่องอาหารและการซื้อสินค้าบริโภค แนวทางขององค์การอนามัยโลกสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ

โมดูล 3: Course Assessment

การทดสอบและประเมินผล

เข้าถึงบทเรียน Coronavirus – What you need to know

 

 

 592 total views,  1 views today