บทเรียนออนไลน์แบบเปิด COVID-19 (8)

ผู้เชี่ยวชาญจาก St George’s University of London พัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบเปิด เรื่อง Managing COVID-19 in General Practice บนแพลตฟอร์ม Future Learn เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโคโรนาไวรัส (Coronavirus : COVID 19) โดยเฉพาะข้อมูลจากการศึกษาการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสในสหราชอาณาจักร

ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง Managing COVID-19 in General Practice ซึ่งพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญจาก St George’s University of London ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ COVID-19 ในประเด็นต่างๆ ครอบคลุม ระบาดวิทยา อาการ และสถานการณ์การระบาดในสหราชอาณาจักร รวมถึงวิธีการประเมินความปลอดภัยของผู้ป่วย และโปรโตคอลในการป้องกันตนเองและคนรอบข้าง

ในรายละเอียด หัวข้อที่เรียน แบ่งเป็น

  1. ความเป็นมาของ COVID-19
  2. สถานการณ์ปัจจุบันในสหราชอาณาจักร
  3. เมื่อใดที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้อ
  4. การประเมินความปลอดภัยของกรณีที่ต้องสงสัย
  5. การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
  6. การจัดการผู้ป่วยที่ป่วยหนัก
  7. การจัดการผู้ที่มีอาการป่วยไม่รุนแรงในที่พักอาศัย
  8. การให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการทำให้การปฏิบัติงานปลอดภัย

เป้าหมายของการเรียน คือ ต้องการให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความเข้าใจ COVID-19 โดยเฉพาะกับสถานการณ์ในสหราชอาณาจักร สามารถระบุขั้นตอนการป้องกันและการควบคุมในการดูแลเบื้องต้น และสามารถอธิบายแผนการจัดการที่ถูกต้องสำหรับผู้ป่วยในที่พักอาศัย

ระยะเวลาของการเรียน คือ 2 สัปดาห์ โดยใช้เวลาสัปดาห์ละ 2 ชม.

เรียนฟรี เริ่มวันที่ 6 เม.ย. 2563 นี้

กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพ

สนใจลงทะเบียนเรียนที่ https://www.futurelearn.com/courses/management-of-covid-19-in-general-practice

 392 total views,  2 views today