OER for COVID-19 (OER4Covid)

จากสถานการการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันที่ทำให้การศึกษาในระบบปกติต้องหยุดชะงัก การเดินทางไปแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองกลายเป็นสิ่งที่ต้องชะลอไปก่อน เพื่อให้การศึกษา การเรียนการสอนสามารถดำเนินต่อไปได้  the Open Education Resource universitas หรือ OERu (สนับสนุนโดย UNESCO) และ Commonwealth of Learning (COL) ร่วมมือกับ UNESCO Institute for Information Technologies in Education (IITE) และ International Council for Open and Distance Education (ICDE) จัดทำ Open Educational Resources for COVID-19 หรือ OER4COVID เป้าหมายหลัก คือ

 • เพื่อสร้างเครือข่ายออนไลน์แบบเปิดในการสนับสนุน นักการศึกษาที่กำลังเปลี่ยนสู่การเรียนรู้ออนไลน์
 • เพื่อให้คำแนะนำแก่ประเทศที่กำลังพัฒนาในการประเมินความต้องการเพื่อเปลี่ยนเข้าสู่การเรียนรู้ออนไลน์
 • เพื่อแบ่งปันคอร์สออนไลน์ในการ reuse (ใช้เนื้อหาในหลายหนทางเช่น ในห้องเรียน บนเว็บไซต์ หรือผ่านวีดีโอ) revise (ดัดแปลง ปรับ แก้ไขเนื้อหา เช่น การแปลเป็นอีกหนึ่งภาษา) remix (รวมเนื้อหาต้นฉบับหรือแก้ไขกับวัสดุอื่นๆ เพื่อสร้างสิ่งใหม่) โดยสถาบันต่างๆ ทั่วโลก
 • เพื่อแนะนำตัวอย่างเทคโนโลยีแบบเปิดเพื่อใช้ในการผลิตสื่อเพื่อลดปัญหาหรือความเสี่ยงในการใช้เครื่องมือที่มีลิขสิทธิ์และอาจถูกล็อคการใช้งานในช่วงวิกฤตินี้
 • เพื่อรวบรวมแหล่งสารสนเทศแบบเปิดให้กับนักการศึกษาและผู้เรียนที่กำลังเปลี่ยนเข้าสู่การเรียนรู้แบบออนไลน์
 • เพื่อสร้าง พัฒนาทักษะและศักยภาพของนักการศึกษาในการออกแบบและพัฒนา OER ที่ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละพื้นที่

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนสถาบันการศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนเข้าสู่การเรียนการสอนออนไลน์ด้วยการใช้ OER และเพื่อให้การเรียนของนักศึกษาและผู้เรียน และการสอนของสถาบันการศึกษาสามารถดำเนินต่อไปได้ภายใต้วิกฤติโควิด-19 โดยเนื้อหาใน OER4COVID (ยกเว้น เจ้าของเนื้อหาจะระบุสัญญาอนุญาตเป็นอย่างอื่น) อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

OER4COVID แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 กลุ่มหลักที่ช่วยสนับสนุนสถาบันการศึกษาในการจัดทำ OER ได้แก่

 1. Initiatives: ประกอบด้วย
  1. Webinars: เน้นการให้ความรู้ คำแนะนำเกี่ยวกับ OER เช่น การพัฒนา การออกแบบ OER เป็นต้น การเรียนการสอนทางไกล
  2. Capacity Development: เน้นทักษะที่จำเป็นในการสร้าง ออกแบบและพัฒนา OER เช่น กฎหมายลิขสิทธิ์ในโลกดิจิทัล ความเข้าใจระหว่างกฎหมายลิขสิทธิ์และ creative commons หรือทักษะดิจิทัลที่จำเป็นในการพัฒนา OER เป็นต้น
 2. Resources: (หมายเหตุ ที่หน้า Resources ยังไม่มีคำอธิบายอย่างเป็นทางการ) มี 2 กลุ่มย่อย ได้แก่
  1. Community Tools: OER4COVID ได้เตรียมเครื่องมือสำหรับผู้ที่สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ อาทิเช่น Rocket.Chat แพลตฟอร์มสำหรับแชท Mastodon สำหรับติดตามสมาชิกของ OERu เป็นต้น
  2. Feed: ภายใต้หน้านี้ Feed จะดึงโพส ข่าวต่างๆ ที่ถูกโพสผ่าน โซเชียลมีเดีย และเครื่องมือออนไลน์หรือบล็อกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาแสดงที่หน้านี้

หากสนใจรับทราบข่าวสาร Webinar หรือการอบรมต่างๆ สามารถไปที่ https://oer4covid.oeru.org/ และคลิกเลือก Sign Up Today อย่างไรก็ตาม การอบรมพัฒนาทักษะหลายๆ หลักสูตรผ่านแพลตฟอร์มของ Commonwealth of Learning (COL) ซึ่งอาจต้องทำการลงทะเบียน (สมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งาน) ของแพลตฟอร์มนี้ก่อนจึงจะสามารถเข้าร่วมอบรมได้

 

 

 451 total views,  1 views today