พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

“พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร” พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นพระราชวังบวรสถานมงคล หรือ วังหน้า และได้ประกาศตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เมื่อปี พ.ศ. 2477 ต่อมาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติได้มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการนำเสนอ และพัฒนาขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เพื่อดึงดูดผู้ชมให้เดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มากขึ้น ซึ่งอีกนัยหนึ่งถือเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ด้วยตนเองได้ สำหรับการจัดแสดงในส่วนของพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงผู้ชมสามารถเข้าเยี่ยมชมการจัดแสดงในพระที่นั่งต่าง ๆ อาทิ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน โดยได้มีการนำเอาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุชิ้นสำคัญที่พบในประเทศไทยทุกยุคทุกสมัยมาจัดแสดง เพื่อบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ และสะท้อนถึงอารยธรรมของประเทศ

ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าสู่พิพิธภัณฑ์ให้บรรยากาศเหมือนกำลังเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในสถานที่จริง ตลอดการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ มีการบรรยายเพื่อบอกเล่าเรื่องราวถึงความเป็นมา อีกทั้งยังสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการบรรยายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  นอกจากนี้ในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผู้ชมยังสามารถแสกน QR Code เพื่อรับชมโบราณวัตถุที่สำคัญแบบ 360 องศา ได้อีกด้วย

ผู้สนใจสามารถเข้าชมความงดงามของพิพิธภัณฑ์ได้ที่:   http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/bangkoknationalmuseums/index.php/th/

 

 

 1,026 total views,  2 views today