พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง มิวเซียมสยาม (Museum Siam)

“มิวเซียมสยาม” พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบของแหล่งเรียนรู้ มุ่งยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานในการเรียนรู้

มิวเซียมสยามได้พัฒนาระบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงขึ้น เพื่อขยายโอกาสทางการเรียนรู้ และเพิ่มโอกาสในการเช้าถึงพิพิธภัณฑ์ ภายในพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงเปิดให้ชมตั้งแต่บรรยากาศภายนอกอาคาร ได้อรรถรสเสมือนเดินชมนิทรรศการด้วยตนเอง สำหรับภายในอาคารมีนิทรรศการที่หลากหลาย อาทิ นิทรรศการเรียงความประเทศไทย ที่บอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่สมัยดินแดนสุวรรณภูมิ เรื่อยมาจนกำเนิดเป็นสยามประเทศ จนกระทั่งเป็นประเทศไทยในปัจจุบัน

ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ที่:  https://www.museumsiam.org/ve.php?MID=5

 538 total views,  4 views today