สอนออนไล์ด้วยโปรแกรม Zoom

Zoom Meeting โปรแกรมที่สอนให้สามารถสอนออนไลน์ได้ หรือประชุมออนไลน์ได้ สามารถดาวน์โหลดได้จาก https://zoom.us/

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=sJq_OM5VcDY

 929 total views,  2 views today