การใช้งาน Google Slides

คุณสมบัติของ Google Slides

เครื่องมือสร้างและแก้ไขงานนำเสนอผ่านเบราว์เซอร์ ที่ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานร่วมกันได้ในเวลาเดียวกัน และการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ

จุดเด่นของ Google Slides

  • เข้าถึง สร้าง และแก้ไขงานนำเสนอได้ทุกที่ในทุกอุปกรณ์แม้ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันในงานนำเสนอแผ่นเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน
  • สามารถสนทนาหรือแสดงความคิดเห็นในขณะทำงานร่วมกัน
  • ไม่มีปุ่ม บันทึก เพราะการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะถูกบันทึกในขณะที่พิมพ์โดยอัตโนมัติ
    และเก็บไว้ในไดรฟ์
  • ทำงานร่วมกับไฟล์งานนำเสนอ Microsoft PowerPoint และสามารถแปลงเป็นเอกสารรูปแบบอื่นๆ ได้

วิธีการใช้งาน Google Slides

ที่มาข้อมูล

https://oer.learn.in.th/event/event_media/31

 253 total views,  1 views today