การใช้งาน Google Classroom

คุณสมบัติของ Google Classroom

ห้องเรียนออนไลน์ที่ครูสามารถสร้าง แชร์ และให้คะแนนงาน
ได้แสนสะดวก และช่วยให้ชั้นเรียนมีระเบียบ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับนักเรียนได้ง่าย ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

จุดเด่นของ Google Classroom

  • ครูสามารถสร้างชั้นเรียน สั่งงาน ตรวจงาน ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
  • ไม่เปลืองกระดาษ เพราะครูสามารถสร้างและสำเนาชิ้นงานให้นักเรียนทุกคนได้
  • นักเรียนสามารถเข้าร่วมชั้นเรียนได้เพียงคลิกเดียวและแนบข้อมูลอะไรมาพร้อมกับงานก็ได้
  • ครูและนักเรียนสามารถติดตามการส่งงานและการให้คะแนน
  • ครูและนักเรียนสามารถตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็น ที่มีการอัพเดทข้อมูลแบบเรียลไทม์
  • เข้าถึงได้จากคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์

การใช้งาน Google Classroom

ที่มาข้อมูล

 10,114 total views,  64 views today