ดาวน์โหลดหนังสือ Fundamentals of Telemedicine and Telehealth ฟรี จาก ScienceDirect

Elsevier เปิดให้ดาวน์โหลดหนังสือ Fundamentals of Telemedicine and Telehealth ฟรีเป็นเวลา 6 เดือน (จากเดือนเมษายน) เพื่อช่วยสนับสนุนผู้เกี่ยวข้องในการต่อสู้กับโควิด-19 สามารถดาวน์โหลดเฉพาะบทที่ต้องการ หรือดาวน์โหลดทั้งเล่ม ได้ที่
https://www.sciencedirect.com/book/9780128143094/fundamentals-of-telemedicine-and-telehealth

ที่มา: https://www.sciencedirect.com/book/9780128143094/fundamentals-of-telemedicine-and-telehealth

 1,095 total views,  1 views today