หนังสือเรียน ศูนย์บาท จาก Amazon.com

ในช่วงวิกฤติโควิด-19 ที่ผ่านมาสำนักพิมพ์หลายแห่งเปิดให้ประชาชน นักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ดาวน์โหลดหนังสือ บทความหรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และตอนนี้ Amazon.com ร้านค้าออนไลน์ยักษ์ใหญ่ที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก ซึ่งก่อนหน้านี้เปิดให้คนที่สนใจดาวน์โหลดหนังสือเสียงสำหรับเด็กผ่านแพลตฟอร์ม Audible มาแล้ว

ปัจจุบัน Amazon.com ได้เปิดให้ประชาชนทั่วโลกสามารถดาวน์โหลดแบบเรียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ  e-textbook โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายกว่า 30 รายการ แต่ต้องเปิดอ่านด้วย Kindle ของ Amazon.com เท่านั้น ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.amazon.com/Amazon-Digital-Services-LLC-Download/dp/B00UB76290

สนใจดาวน์โหลดแบบเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเข้าไปดูรายชื่อทั้งหมดได้ที่ https://www.amazon.com/s?i=digital-text&rh=p_27%3AOpenStax&s=relevancerank&text=OpenStax&ref=dp_byline_sr_ebooks_3

 958 total views,  3 views today