บทเรียนออนไลน์แบบเปิด COVID-19 (5)

อีกหนึ่งบทเรียนออนไลน์แบบเปิดเกี่ยวกับ COVID-19 พัฒนาโดย St. George’s University

St. George’s University พัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบเปิด ชื่อ An Examination of Coronavirus COVID-19 เปิดให้ผู้สนใจลงเรียนผ่านระบบออนไลน์ ฟรี เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ COVID-19 ทั้งการแพร่ระบาดและการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส ผ่านการบรรยาย การอ่าน และการอภิปรายจากผู้เชี่ยวชาญ เนื้อหาของหลักสูตรแบ่งออกเป็น 4 โมดูล ดังนี้

  1. The Global Context of COVID-19
  2. Microbiology and Transmission of COVID-19
  3. Treatement and Management of COVID-19
  4. International Health Regulations

เข้าถึงบทเรียนที่ https://online.sgu.edu/courses/course-v1:SGU+OHOM7+2020/about

 

 278 total views,  1 views today