Elementor #2365

การดูแลสุขภาพจิตของนักศึกษาท่ามกลางวิกฤต COVID-19

การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (Coronavirus : COVID-19) สร้างผลกระทบต่อสถาบันการศึกษา ไม่เพียงแต่การประกาศปิดเรียนและเปลี่ยนการเรียนการสอนสู่ระบบออนไลน์ 100% แต่ยังสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของนักเรียนและนักศึกษา Toby Chelms นักบำบัดด้านพฤติกรรมทางปัญญา และ ผู้จัดการด้านสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีของนักศึกษาของ Leeds Trinity University ได้แชร์ประสบการณ์การช่วยเหลือและดูแลสุขภาพจิตของนักศึกษาในช่วงวิกฤต COVID-19  2,157 total views,  3 views today

 2,157 total views,  3 views today

Read More »

การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ในวิกฤต COVID-19: บทเรียนจาก SIT สิงคโปร์

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ออนไลน์ในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ของ Singapore Institute of Technology (SIT) ประเทศสิงคโปร์ โดย May Lim รองศาสตราจารย์ประจำ SIT และ ผู้อำนวยการ Centre for Learning Environment and Assessment Development  1,548 total views,

 1,548 total views,  4 views today

Read More »

ประเทศต่างๆ จัดการกับความท้าทายเรื่อง COVID-19 ที่มีผลต่อการศึกษาอย่างไร

นับตั้งแต่ปลายเดือน ธ.ค. 2562 ที่มีการรายงานการแพร่ระบาดของเชื้อ Coronavirus 2019 (COVID-19) จนถึงวันนี้ วันที่ 30 มี.ค. 2563 พบว่า นักเรียนกว่า 1.5 พันล้านคน ใน 184 ประเทศ (หรือ 87.6%% ของประชากรนักเรียนทั่วโลก) กำลังได้รับผลกระทบจากการประกาศปิดโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (UNESCO,

 1,116 total views,  3 views today

Read More »
Case Study

การปรับหลักสูตรสำหรับการเรียนออนไลน์: กรณีศึกษา Johns Hopkins University

แลกเปลี่ยนเรียนรู้คำแนะนำการปรับหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับอาจารย์ กรณีของ Johns Hopkins University  2,886 total views,  3 views today

 2,886 total views,  3 views today

Read More »
Case Study

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะนำการใช้ Zoom Cloud Meeting Mobile App

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ แนะนำ Zoom Cloud Meeting Mobile App เข้าร่วมการสอนได้รวดเร็ว เข้าใช้งานผ่าน Computer แท็บเล็ต หรือผ่านมือถือ Zoom Cloud Meeting Mobile App รองรับผู้เข้าร่วมประชุมต่อครั้งได้สูงสุด 300 คน ทั้งนี้สามารถ อมรบ zoom เบื้องต้นได้ที่

 1,593 total views,  5 views today

Read More »
Case Study

PSU EDU Live : Interactive Online Learning ม.สงขลานครินทร์

ม.สงขลานครินทร์ โดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ได้จัดเตรียมระบบการสอนสดออนไลน์ ด้วยแนวคิด “อยู่ที่ไหน..ก็เรียนได้” (PSU EDU Live : Interactive Online Learning)  1,170 total views,  1 views today

 1,170 total views,  1 views today

Read More »
Case Study

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปรับจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ Online 100 %

ในภาวะที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปรับจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ Online 100 % ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563  1,031 total views,  9 views today

 1,031 total views,  9 views today

Read More »
Case Study

CMU MOOC มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด

CMU MOOC หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เข้ามาเรียนรู้เนื้อหาที่น่าสนใจกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยกระดับการศึกษาไปอีกขั้น ตอบโจทย์ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21!!!!  9,104 total views,  47 views today

 9,104 total views,  47 views today

Read More »
Case Study

e-learning กรมวิทยาศาสตร์บริการ การฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

กรมวิทยาศาสตร์บริการ แนะนำการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) ผู้เรียนสามารถสมัครได้ด้วยตนเองผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารประกอบการสมัคร และเมื่อเรียนจบตามเงื่อนไข โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่าที่กำหนดในแต่ละวิชา จะได้รับประกาศนียบัตรจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ (e-certificate)   4,136 total views,  7 views today

 4,136 total views,  7 views today

Read More »
Case Study

KULearn ใคร ๆ ก็เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา by Kasetsart University

โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  KULearn ใคร ๆ ก็เรียนได้ เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา สะสมผลการเรียนและหน่วยกิตไว้ได้ 3 ปี  สำรวจรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://kulearn.ku.ac.th ที่มา : https://kulearn.online/KUPortal/  1,138 total views,  4 views today

 1,138 total views,  4 views today

Read More »
Case Study

CHULA MOOC จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมรับมือวิกฤตโรคระบาด COVID-19

CHULA MOOC  (https://mooc.chula.ac.th/) เป็น คอร์สเรียนออนไลน์แบบไม่จำกัดบุคคล สถานที่ และเวลา เนื่องในโอกาสจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครบรอบ 100 ปี เพื่อเป็นการมอบของขวัญสู่สังคมจึงเปิดคอร์สเรียนออนไลน์ให้บุคคลทั่วไปได้เรียนฟรี !  1,238 total views,  7 views today

 1,238 total views,  7 views today

Read More »
Case Study

การรับมือกับ COVID-19 ของ Zhejiang University มหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน

เรียนรู้การตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ของ Zhejiang University หรือ มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง หนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำและเก่าแก่ที่สุดของประเทศจีน ด้วยเทคโนโลยีและการเรียนการสอนออนไลน์  860 total views,  5 views today

 860 total views,  5 views today

Read More »