E-learning สำหรับนักเรียนชั้นประถมฯ

E-learning เรียนฟรี สำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมฯ สามารถใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือเพื่อใช้ในการทบทวนบทเรียนนอกชั้นเรียน

E-learning for kids เสนอ E-learning สำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่ครอบคลุมหัวข้อ  เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ภาษาทักษะการใช้ชีวิต และอื่นๆ พัฒนาโดย E-learning for kids องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

แต่ละบทเรียนใช้ภาพเคลื่อนไหวซึ่งเป็นตัวการ์ตูนในการนำเสนอเรื่อง มีคำบรรยายเป็นตัวอักษรและเสียงพากษ์ภาษาอังกฤษซึ่งช่วยพัฒนาทั้งการอ่านและการฟังภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนักเรียน มีกิจกรรมให้เด็กได้ทำบทหน้าจอ นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำบทเรียนสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองและครูเพื่อช่วยแนะนำเด็ก ยกตัวอย่างบทเรียนหัวข้อ คณิตศาสตร์ ซึ่งแนะนำเรื่อง ลำดับที่ภาษาอังกฤษ ตามภาพที่แสดงด้านล่าง

ในการค้นหาบทเรียน บทเรียนจะถูกจัดเป็นหมวดหมู่ตามหัวข้อ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยภายใต้แต่ละหมวดหมู่นั้นผู้ใช้สามารถเลือกเรื่องที่ต้องการเรียนรู้จากระดับชั้นของผู้เรียน เรียงลำดับจากเรื่องที่ได้รับความนิยม หรือพิมพ์คำค้นในช่องค้นหา เข้าถึง E-learning for kids ที่ https://www.e-learningforkids.org/

 1,048 total views,  1 views today