บทเรียนออนไลน์แบบเปิด COVID-19 (8)

Online Tools
ผู้เชี่ยวชาญจาก St George’s University of London พัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบเปิด เรื่อง Managing COVID-19 in General Practice บนแพลตฟอร์ม Future Learn เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโคโรนาไวรัส (Coronavirus : COVID 19) โดยเฉพาะข้อมูลจากการศึกษาการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสในสหราชอาณาจักร (more…)
Read More

TIME for Kids เปิดตัวห้องสมุดดิจิทัลใช้งานฟรี

Online Tools
มากกว่า 20 ปีที่ TIME for Kids ตีพิมพ์นิตยสารรายสัปดาห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (Coronavirus : COVID-19) TIME for Kids ได้พัฒนาและเปิดให้บริการห้องสมุดดิจิทัลที่เด็กนักเรียน สามารถเข้าถึงนิตยสาร TIME for Kids ได้ฟรี จนถึงสิ้นปีการศึกษา (more…)
Read More
Socrative Teacher

Socrative Teacher

Online Tools
  Socrative Teacher ตัวช่วยในการประเมินผลนักเรียน ผ่านการทดสอบรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การทำแบบทดสอบ การให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนออกจากห้องเรียน หรือแม้แต่การทำแบบทดสอบเป็นทีม โดยผู้สอนสามารถกำหนดรูปแบบของคำถามได้ หลังจากสิ้นสุดการทดสอบสามารถแสดงผลการทดสอบได้ทันที ผู้สอนสามารถเลือกได้ว่าจะส่งรายงานผลการทดสอบไปทางอีเมล หรือ Export ออกมาในรูปของไฟล์ PDF หรือ Excel ก็ได้ ทั้งนี้ในการใช้งานครั้งแรกผู้สอนจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อสร้างแอคเคาท์ก่อน
Read More

AI Artist แปลงรูปถ่ายของคุณให้เป็นภาพวาดแบบ Renaissance painting

Online Tools
แพลตฟอร์มศิลปะปัญญาประดิษฐ์นี้ มีชื่อว่า AI Gahaku : Renaissance painting from your photos โดยคุณ Sato แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อบริการเปลี่ยนรูปถ่ายของคน (ไม่ใช่ภาพวาด ภาพสัตว์ ภาพสิ่งของ) เป็นภาพวาดแบบ Renaissance  วิธีการใช้งานไม่ยุ่งยาก ดังรูปภาพด้านล่านนี้ Source: https://ai-art.tokyo/en/ Source: https://ai-art.tokyo/en/ Source: https://ai-art.tokyo/en/ Source: https://ai-art.tokyo/en/ สำหรับท่านที่กังวลเรื่องรูปภาพที่อัพโหลด ที่เว็บไซต์เขียนไว้ชัดเจนว่า สำหรับรูปภาพที่อัพโหลดขึ้นไปนั้นจะถูกลบจาก server ทันทีที่ AI ประมวลผลเสร็จ กล่าวคือไม่มีการจัดเก็บรูปภาพของผู้ใช้งานไว้ใน server นั่นเอง  
Read More

Elsevier จัดทำ Podcast เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด-19

Online Tools
Elsevier จัดทำ podcast โดยผู้เชี่ยวชาญ จาก Beth Israel Deaconess Milton Hospital University of Iowa Hospitals and Clinics และ Boston Medical Center มาให้ความรู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า เช่น ไวรัสตัวนี้คืออะไร ธรรมชาติของไวรัสโคโรน่า การระบาดของไวรัส การป้องกัน บทบาทของและการใช้แหล่งสารสนเทศดิจิทัลในการระบุหรือติดตามผู้ป่วย telemedicineจะมาช่วยได้อย่างไร เป็นต้น Episode 1: SARS-CoV-2 Infection: Transmissibility, Pathophysiology and Treatment สัมภาษณ์ Dr. Stanley Perlman, MD, PhD, Professor of Microbiology and Immunology and Professor of Pediatrics at the University of Iowa Hospitals and Clinics. Episode 2: COVID-19 and Emergency Preparedness สัมภาษณ์ Dr. Daniel Nadworny, DNP, RN, Director of Emergency and Patient Care Services at Beth Israel Deaconess Milton Hospital in Massachusetts. Episode 3: Medical Informatics and COVID-19: Role and Utility of Hospital Digital Resources and Telemedicine in Managing the Pandemic สัมภาษณ์ Dr. Rebecca G. Mishuris, MD, Associate Chief Medical Information Officer at Boston Medical Center. นอกจากนี้ หากหน่วยงานของท่านบอกรับฐานข้อมูลวิชาการ ScienceDirect ท่านสามารถอ่านบทความของผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ได้อีกด้วย เช่น Dr. Stanley Perlman อ่านบทความได้ที่…
Read More

Mason OER Metafinder (MOM)

Online Tools
หากต้องการค้นหาสื่อการเรียนการสอนหรือสื่อการเรียนรู้จากคลัง/แหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (Open Educational Resource : OER) จากหลายแหล่งพร้อมๆ กัน ขอแนะนำหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ คือ The Mason OER Metafinder (MOM) (more…)
Read More

บทเรียนออนไลน์แบบเปิด COVID-19 (6)

Online Tools
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ไม่ได้มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของผู้ติดเชื้อเพียงเท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบต่อสุภาพจิตใจของคนทั่วไป เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด ดังนั้น University of Toronto จึงได้พัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบเปิด เรื่อง Mind Control: Managing Your Mental Health During COVID-19  หรือ การควบคุมจิตใจ: การจัดการสุขภาพจิตของในช่วง COVID-19 เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาและประยุกต์ใช้เพื่อดูแลสุขภาพจิตใจของตนเองและคนใกล้ชิด (more…)
Read More
Edpuzzle

Edpuzzle

Online Tools
  Edpuzzle แอปพลิเคชันสำหรับสร้างสรรค์สื่อการสอนในรูปแบบวิดีโอ ในการใช้งานผู้สอนสามารถสร้างชั้นเรียนและนำเข้าสื่อการสอน รวมถึงแบบทดสอบ (more…)
Read More