สำนักพิมพ์ SpringerLink เปิดให้ดาวน์โหลด e-book ฟรี กว่า 400 เล่ม

Online Tools
สำนักพิมพ์ SpringerLink สำนักพิมพ์ที่รวบรวมและเผยแพร่งานวิจัยจากวารสาร หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมถึงเอกสารประเภทอื่นๆ ในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เปิดให้ผู้สนใจเข้าถึงและดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ซึ่งตีพิมพ์ระหว่างปี 1993-2020 มากกว่า 400 ชื่อ ฟรี เพื่ออัพเดทความรู้ในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาด COVID-19 ทั่วโลก (more…)
Read More

LearnEnglish Kids from BRITISH COUNCIL

Online Tools
STKS แนะนำเว็บไซต์ของ BRITISH COUNCIL สำหรับเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่ช่วยให้ผู้ปกครองสอนภาษาอังกฤษในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ผู้ปกครองจะได้อยู่กับลูกที่บ้าน และเรียนภาษาอังกฤษที่บ้านได้ เนื้อหาประกอบด้วย ทักษะการฟัง การดู การอ่าน การเขียน การสะกด ฝึกแกรมม่า และคำศัพท์ต่างๆ  โดยเลือกเรียนรู้ตามต้องการ หรือความสนใจของเด็ก ทั้งนี้ ควรมีผู้ปกครองอยู่กับเด็ก เพื่อให้การเรียนรู้มีประสิทธิ์มากขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุด เว็บไซต์นี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย แนะนำให้ผู้ปกครองsave เก็บไว้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่ง เข้าถึงเว็บไซต์ ได้ที่นี่   https://learnenglishkids.britishcouncil.org/th/covid-19-support-for-parents
Read More

อยู่บ้าน ก็เรียนรู้การเป็นนักบินอวกาศและท่องอวกาศได้ ด้วยบทเรียนออนไลน์จาก NASA

Online Tools
แม้เด็กๆ จะต้องเก็บตัวอยู่บ้านเนื่องจากวิกฤตโควิด-19 (COVID-19) แต่ก็ยังสามารถเรียนรู้และผจญภัยไปในอวกาศด้วยกิจกรรมเรียนรู้ออนไลน์จาก องค์การ NASA และ ISS National Lab (more…)
Read More

8 แหล่งเผยแพร่ภาพเกี่ยวกับ COVID-19 ที่สามารถใช้ซ้ำได้

Online Tools
สำหรับหลายท่านที่กำลังมองหาภาพเกี่ยวกับ COVID-19 เพื่อผลิตสื่อสำหรับรายงานสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 หรือ เพื่อแนะนำมาตราการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ COVID-19 แต่ไม่รู้จะค้นหาจากที่ใด หรือ ไม่แน่ใจเรื่องการนำมาใช้ซ้ำได้หรือไม่  ดังนั้นในบทความนี้จึงขอแนะนำตัวอย่างแหล่งเผยแพร่ภาพเกี่ยวกับ COVID-19 ที่สามารถใช้ซ้ำได้ ภาพจำนวนมากเผยแพร่ภายใต้โดเมนสาธารณะ (Public domain) หรือ ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons) อย่างไรก็ตามอย่าลืมตรวจสอบข้อกำหนด เงื่อนไขการใช้ หรือสิทธิ์การใช้ภาพแต่ละภาพเพื่อความมั่นใจและปลอดภัย (more…)
Read More

Open Book Publishers: หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์แบบเปิด

Online Tools
Open Book Publishers สัญชาติอังกฤษนี้ จัดพิมพ์หนังสือเรียนสหสาขาวิชาเน้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกเล่มเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบเปิดให้อ่านฟรี ดาวน์โหลด ใช้ซ้ำ หรือ embedded ที่เว็บไซต์ใดก็ได้ รูปแบบไฟล์ที่เข้าถึงได้มีทั้ง PDF, HTML และ XML สำหรับตัวเล่มฉบับพิมพ์ทั้งปกแข็งและปกอ่อนนั้นสามารถสั่งซื้อได้ผ่านเว็บไซต์นี้เช่นเดียวกัน Source: https://www.openbookpublishers.com/ หนังสือของ OBP ครอบคลุมสาขาวิชาการต่างๆ ดังนี้ Anthropology, Archaeology and Religion Art and Music Cinema and Photography Classics Textbooks Digital Humanities Economics, Politics and Sociology Education Environmental Studies Health History and Biography History of the Book History of Science International Relations Law Literature, Language and Culture Mathematics Media Studies and Journalism Open Field Guides Philosophy Sciences Theatre Women and Gender Studies หนังสือทุกเล่มภายใต้ OBP อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons แบบ CC BY 4.0 International License อย่างไรก็ตาม ควรศึกษารายละเอียดสัญญาอนุญาตของแต่ละเล่มก่อนนำไปใช้ซ้ำหรือต่อยอด
Read More

การวิจัยทางคลินิกที่เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าจาก ClinicalTrials.gov

Online Tools
ฐานข้อมูลการวิจัยทางคลินิกคืองานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วโลก มีงานวิจัยกว่า 335,576 ผลงานจากในอเมริกา 50 รัฐ และต่างประเทศกว่า 210 ประเทศทั่วโลก โดยมีงานวิจัยทางคลินิกที่เกี่ยวกับ COVID-19 กว่า 410 ชิ้น  (สืบค้น ณ วันที่ 10 เม.ย. 63) จากคำค้น COVID-19 SARS-CoV-2 2019-nCoV 2019 novel coronavirus และ severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 การสืบค้น ฐานข้อมูลนี้สามารถเข้าถึงได้ที่ https://clinicaltrials.gov/ct2/home Source: https://clinicaltrials.gov/ct2/home ระบุคำค้นที่เกี่ยวกับอาการหรือโรคที้ต้องการในช่อง Condition or disease (ดังรูปภาพข้างต้น) ตัวอย่างคำค้นเกี่ยวโควิด-19 ที่ NLM แนะนำ เช่น COVID-19 SARS-CoV-2 2019-nCoV 2019 novel coronavirus และ severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 เป็นต้น สามารถกรองการสืบค้นได้จาก สถานภาพการวิจัยทางคลินิก เกณฑ์หรือข้อกำหนดของผู้ที่เข้าร่วมวิจัย (participants) ประเภทของการวิจัย ผู้ให้ทุน เป็นต้น     ฐานข้อมูลนี้บริหารจัดการโดย U.S. National Library of Medicine งานวิจัยเหล่านี้ไม่ใช่ทุกชิ้นผ่านการประเมินและอนุมัติโดย U.S. Federal Government ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก disclaimer ประกอบ  
Read More

PMC Open Access Subset: เอกสารฉบับเต็มให้ดาวน์โหลดกว่า 2.75 ล้านบทความ

Online Tools
บทความวิชาการแบบเปิด (Open Access: OA) ที่อยู่ในรูปแบบ machine readable ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฐาน PMC มีบทความวิชาการให้ดาวน์โหลดนำไปใช้ในการทำ text mining กว่า 2.75 ล้านบทความ โดยอยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons เอกสารฉบับเต็ม ( XML, PDF, และ .txt) รูปภาพ และวัสดุแนบท้ายภาคผนวกต่างๆ PMC Open Access Subset เปิดให้ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดและนำไปใช้ต่อยอดได้ อย่างไรก็ตาม ควรศึกษาสัญญาอนุญาตของแต่ละบทความก่อนนำไปใช้งาน เพราะแต่ละบทความอาจอยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับเจ้าของลิขสิทธิ์ (เช่น ในกรณีโควิด-19 บางบทความอาจได้จากสำนักพิมพ์ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ไม่ใช่ PMC เป็นต้น) การสืบค้น ไปที่เว็บไซต์ PMC Open Access Subset (ซึ่งเป็นการทำ filter ในฐาน PMC) สังเกตว่าที่ช่องสืบค้นได้มีการใส่ filter เป็น OA ไว้เรียบร้อยแล้ว สามารถเริ่มการสืบค้นด้วยการคลิกเลือก Advanced (เป็นเพียงทางเลือกหนึ่งในการสืบค้น) Source: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc หากต้องการสืบค้นบทความที่เกี่ยวกับไวรัสโคโร่น่าสายพันธุ์ใหม่ National Library of Medicine ได้แนะนำคำค้นไว้ดังนี้ COVID-19 SARS-CoV-2 2019-nCoV 2019 novel coronavirus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 ในกรณีนี้ขอยกตัวอย่างการสืบค้น COVID-19 จากทุกเขตข้อมูล (fields) ดังรูปภาพด้านล่างนี้ Source: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc ผลการสืบค้นที่ได้ถูกตั้งค่าตั้งต้นให้เรียงลำดับตามความใกล้เคียงกับคำค้น ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนการจัดเรียงผลสืบค้นได้ ดังรูปภาพด้านล่างนี้ หากผู้ใช้บริการต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อทำ text mining สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/tools/openftlist/      
Read More