หนังสือเรียน ศูนย์บาท จาก Amazon.com

Online Tools
ในช่วงวิกฤติโควิด-19 ที่ผ่านมาสำนักพิมพ์หลายแห่งเปิดให้ประชาชน นักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ดาวน์โหลดหนังสือ บทความหรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และตอนนี้ Amazon.com ร้านค้าออนไลน์ยักษ์ใหญ่ที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก ซึ่งก่อนหน้านี้เปิดให้คนที่สนใจดาวน์โหลดหนังสือเสียงสำหรับเด็กผ่านแพลตฟอร์ม Audible มาแล้ว ปัจจุบัน Amazon.com ได้เปิดให้ประชาชนทั่วโลกสามารถดาวน์โหลดแบบเรียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ  e-textbook โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายกว่า 30 รายการ แต่ต้องเปิดอ่านด้วย Kindle ของ Amazon.com เท่านั้น ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.amazon.com/Amazon-Digital-Services-LLC-Download/dp/B00UB76290 สนใจดาวน์โหลดแบบเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเข้าไปดูรายชื่อทั้งหมดได้ที่ https://www.amazon.com/s?i=digital-text&rh=p_27%3AOpenStax&s=relevancerank&text=OpenStax&ref=dp_byline_sr_ebooks_3
Read More

ดาวน์โหลดหนังสือ Fundamentals of Telemedicine and Telehealth ฟรี จาก ScienceDirect

Online Tools
Elsevier เปิดให้ดาวน์โหลดหนังสือ Fundamentals of Telemedicine and Telehealth ฟรีเป็นเวลา 6 เดือน (จากเดือนเมษายน) เพื่อช่วยสนับสนุนผู้เกี่ยวข้องในการต่อสู้กับโควิด-19 สามารถดาวน์โหลดเฉพาะบทที่ต้องการ หรือดาวน์โหลดทั้งเล่ม ได้ที่ https://www.sciencedirect.com/book/9780128143094/fundamentals-of-telemedicine-and-telehealth ที่มา: https://www.sciencedirect.com/book/9780128143094/fundamentals-of-telemedicine-and-telehealth
Read More

12 ฟรีหลักสูตรออนไลน์โดย SME D Bank

Online Tools
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand (SME D Bank) เปิด 12 ฟรีหลักสูตรออนไลน์ เพื่อให้ผู้ประกอบการ และผู้สนใจเปิดกิจการ เพิ่มองค์ความรู้ ช่วยฟื้นฟูธุรกิจ ในช่วงเวลาที่ภาครัฐเริ่มผ่อนปรนมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (The Bangkok Insight Editorial Team, 2020) 12 หลักสูตรออนไลน์ฟรี ได้แก่ ที่มา: https://www.thebangkokinsight.com/363788/ การเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอสินชื่อฉบับ SMEs บัญชีอย่างง่ายเพื่อเจ้าของกิจการ SMEs เทคนิคการทำโปรแกรมกระตุ้นยอดขาย การสร้างตราสินค้า (Branding) เข้าใจ E-commerce ดีกว่าใคร มารู้จักงบการเงิน ทำความรู้จักธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง 4 เทคนิคลดต้นทุน เพิ่มกำไร แต่ไม่ลดคุณภาพ การขออนุญาต อย. ช่องทางการขนส่ง (Logistics) อยากทำธุรกิจอาหาร อยากลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ โดยสามารถเข้าเรียนได้ที่ 'ห้องเรียน SME' ซึ่งห้องเรียนแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม คือ การตลาด การบริหารจัดการ การผลิต/กระบวนการ/มาตรฐาน การบัญชีและการเงิน เทคโนโลยีและนวัตกรรม และพัฒนาเข้าถึงแหล่งทุน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1357 ที่มา The Bangkok Insight Editorial Team. (2020, May 23). เปิดเรียนออนไลน์ฟรี “12 หลักสูตร” ช่วยฟื้นฟูธุรกิจ. The Bangkok Insight. https://www.thebangkokinsight.com/363788/ ห้องเรียน SME. (n.d.). เว็บไซต์ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการ SMEs. Retrieved June 22, 2020, from https://wdev.smebank.co.th/sme-d-academy/
Read More

Open Heritage 3D: แพลตฟอร์มสู่ข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมในรูปแบบสามมิติแบบเปิด

Online Tools
"Open Heritage 3D makes primary 3D cultural heritage data open and accessible" Open Heritage 3D เกิดจากความร่วมมือของ CyArk Historic Environment Scotland และ University of South Florida โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นแหล่งเข้าถึงชุดข้อมูลมรดกวัฒนธรรมสามมิติแบบเปิด เพื่อการศึกษา การวิจัย และการใช้งานที่ไม่ใช่เพื่อการค้า ช่วยลดอุปสรรคเชิง เทคนิค การเงิน และกฎหมายของสำนักพิมพ์ต่างๆ โดยจัดทำเป็นชุดข้อมูลแบบเปิด ในรูปแบบไฟล์ open format สนับสนุนการค้นพบ เปิดเผยและการใช้ชุดข้อมูลจากเมทาดาทาและรูปแบบข้อมูลที่ได้มาตรฐาน สนับสนุนความร่วมมือและการแบ่งปันความรู้ในชุมชนมรดกวัฒนธรรมสามมิติ แบ่งปันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ และระเบียบวิธีสำหรับแคปเชอร์ ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลมรดกวัฒนธรรมสามมิติ แพลตฟอร์ม open heritage 3d ประกอบด้วยข้อมูลใน 2 รูปแบบหลัก คือ 1) ข้อมูลเชิงพื้นที่ หรือ Spatial data ได้แก่ LiDAR (ข้อมูลระบบนำแสงตรวจจับและจัดการ) - Terrestrial, LiDAR - Aerial, Photogrammetry (ข้อมูลการรังวัดด้วยภาพ) - Terrestrial, Photogrammetry  - Aerial and Short Range Scans ซึ่งแต่ละโปรเจคอาจมีครบทุกรูปแบบหรือมีอย่างใดอย่างหนึ่ง และ 2) ข้อมูลเชิงลักษณะ (Attribute data) เช่น เมทาดาทา และรูปภาพต่างๆ เป็นต้น ทั้ง 2 รูปแบบสามารถเข้าถึงได้ 2 แบบ คือ ข้อมูลชุดตาราง (Table view) นำเสนอชุดข้อมูล (Data sets) แบบตาราง ประกอบด้วย Project Name Country DOI  Status และ Collector โดยจัดเรียงข้อมูลตามตัวอักษรของชื่อ Project Name หากต้องการดูรายละเอียดหรือเมทาดาทาของโปรเจคนั้นๆ คลิกที่ Project Name (ที่มา: https://openheritage3d.org/data) ข้อมูลแผนที่ (Map view) นำเสนอชุดข้อมูลโดยแผนที่และภาพถ่ายดาวเทียม ประกอบด้วยเมทาดาทาเบื้องต้นคือ Project Name Country Status Data Collected Date และ…
Read More

แหล่งความรู้แบบเปิดของ Smithsonian

Online Tools
Smithsonian Open Access แหล่งรวบรวมและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้และการศึกษาวิจัยในรูปแบบดิจิทัลของ Smithsonian Institution หรือ Smithsonian สื่อฯ ส่วนใหญ่ อยู่ภายใต้ Public domain ซึ่งผู้ใช้สามารถดาวน์โหลด แชร์ และใช้งานตามต้องการ โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (more…)
Read More

Virtual Museum พิพิธภัณฑ์​ศาลปกครอง

Online Tools
อีกก้าวกับความร่วมมือของโครงการ​ระบบสื่อ​สาระ​ออนไลน์​ฯ​ และสำนักงานศาลปกครอง​ ในการพัฒนา Virtual Museum พิพิธภัณฑ์​ศาลปกครอง โดยสำนักงานศาลปกครองแถลงข่าวเปิดตัววันที่ 23 กรกฎาคม 2556 (more…)
Read More