การดูแลสุขภาพจิตของนักศึกษาท่ามกลางวิกฤต COVID-19

Case Study
การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (Coronavirus : COVID-19) สร้างผลกระทบต่อสถาบันการศึกษา ไม่เพียงแต่การประกาศปิดเรียนและเปลี่ยนการเรียนการสอนสู่ระบบออนไลน์ 100% แต่ยังสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของนักเรียนและนักศึกษา Toby Chelms นักบำบัดด้านพฤติกรรมทางปัญญา และ ผู้จัดการด้านสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีของนักศึกษาของ Leeds Trinity University ได้แชร์ประสบการณ์การช่วยเหลือและดูแลสุขภาพจิตของนักศึกษาในช่วงวิกฤต COVID-19 (more…)
Read More

การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ในวิกฤต COVID-19: บทเรียนจาก SIT สิงคโปร์

Case Study
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ออนไลน์ในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ของ Singapore Institute of Technology (SIT) ประเทศสิงคโปร์ โดย May Lim รองศาสตราจารย์ประจำ SIT และ ผู้อำนวยการ Centre for Learning Environment and Assessment Development (more…)
Read More

ประเทศต่างๆ จัดการกับความท้าทายเรื่อง COVID-19 ที่มีผลต่อการศึกษาอย่างไร

Case Study
นับตั้งแต่ปลายเดือน ธ.ค. 2562 ที่มีการรายงานการแพร่ระบาดของเชื้อ Coronavirus 2019 (COVID-19) จนถึงวันนี้ วันที่ 30 มี.ค. 2563 พบว่า นักเรียนกว่า 1.5 พันล้านคน ใน 184 ประเทศ (หรือ 87.6%% ของประชากรนักเรียนทั่วโลก) กำลังได้รับผลกระทบจากการประกาศปิดโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (UNESCO, 2020) เหตุการณ์นี้สร้างความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในหลายประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศต่างพยายามกำหนดมาตรการเพื่อรับมือกับความท้าทายนี้ โดย Global Education Monitoring (GEM) Report นำเสนอข้อมูลการสำรวจมาตรการที่แต่ละประเทศพัฒนาขึ้นเพื่อจัดการกับความท้าทายเรื่อง COVID-19 ที่มีผลต่อระบบการศึกษาของประเทศ (more…)
Read More
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะนำการใช้ Zoom Cloud Meeting Mobile App

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะนำการใช้ Zoom Cloud Meeting Mobile App

Case Study
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ แนะนำ Zoom Cloud Meeting Mobile App เข้าร่วมการสอนได้รวดเร็ว เข้าใช้งานผ่าน Computer แท็บเล็ต หรือผ่านมือถือ Zoom Cloud Meeting Mobile App รองรับผู้เข้าร่วมประชุมต่อครั้งได้สูงสุด 300 คน ทั้งนี้สามารถ อมรบ zoom เบื้องต้นได้ที่ https://elearning.cmu.ac.th/course/view.php?id=3933 (more…)
Read More
PSU EDU Live : Interactive Online Learning ม.สงขลานครินทร์

PSU EDU Live : Interactive Online Learning ม.สงขลานครินทร์

Case Study
ม.สงขลานครินทร์ โดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ได้จัดเตรียมระบบการสอนสดออนไลน์ ด้วยแนวคิด “อยู่ที่ไหน..ก็เรียนได้” (PSU EDU Live : Interactive Online Learning) (more…)
Read More
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปรับจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ Online 100 %

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปรับจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ Online 100 %

Case Study
ในภาวะที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปรับจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ Online 100 % ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 (more…)
Read More
CMU MOOC มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด

CMU MOOC มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด

Case Study
CMU MOOC หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เข้ามาเรียนรู้เนื้อหาที่น่าสนใจกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยกระดับการศึกษาไปอีกขั้น ตอบโจทย์ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21!!!! (more…)
Read More
e-learning กรมวิทยาศาสตร์บริการ การฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

e-learning กรมวิทยาศาสตร์บริการ การฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

Case Study
กรมวิทยาศาสตร์บริการ แนะนำการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) ผู้เรียนสามารถสมัครได้ด้วยตนเองผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารประกอบการสมัคร และเมื่อเรียนจบตามเงื่อนไข โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่าที่กำหนดในแต่ละวิชา จะได้รับประกาศนียบัตรจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ (e-certificate)  (more…)
Read More
KULearn ใคร ๆ ก็เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา by Kasetsart University

KULearn ใคร ๆ ก็เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา by Kasetsart University

Case Study
โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  KULearn ใคร ๆ ก็เรียนได้ เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา สะสมผลการเรียนและหน่วยกิตไว้ได้ 3 ปี  สำรวจรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://kulearn.ku.ac.th ที่มา : https://kulearn.online/KUPortal/
Read More