สร้างงานกราฟิกด้วย Canva

Canva เครื่องมือที่ออกแบบได้ทุกแนวเผยแพร่ได้ทุกแห่ง Canva มาพร้อมรูปแบบ (Template) ที่รองรับการสร้างสรรค์งานกราฟิกที่หลากหลาย การทำงานไม่มีความซับซ้อน ด้วยการ “เลือก ลาก วาง” เพียงเท่านี้ก็สามารถสร้างสรรค์งานกราฟิกในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างสวยงาม อีกทั้งยังมีภาษาไทยที่สวยงามให้เลือกออกแบบอีกด้วย เข้าถึงและลองใช้งานได้ที่ https://canva.com
Canva มาพร้อมกับรูปแบบ (Template) ที่แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ ดังนี้

หมวดหมู่ “โซเชียลมีเดีย”

 • สร้างวิดีโอ Facebook
 • สร้างโพสต์ Instagram
 • สร้างโพสต์ Facebook
 • สร้าง Facebook Story
 • สร้างภาพหน้าปก Facebook
 • สร้างเรื่องราวบน Whatsapp
 • สร้างโพสต์ Twitter
 • สร้างส่วนหัวของ Twitter
 • สร้างกราฟฟิก Tumblr
 • สร้างภาพขนาดย่อของ YouTube
 • และอื่นๆ

หมวดหมู่ “เอกสาร”

 • สร้างสรรค์งานนำเสนอ
 • ออกแบบหัวจดหมาย
 • ออกแบบเล่มรายงาน
 • จัดทำ Memo
 • ออกแบบใบแจ้งหนี้
 • และอื่นๆ

หมวดหมู่ “การเรียนรู้”

 • ออกแบบหนังสือรุ่น
 • ออกแบบตารางเรียน
 • จัดทำใบงาน
 • วางแผนการเรียน
 • ออกแบบที่คั่นหนังสือ
 • สร้างแผนที่ความคิด
 • และอื่นๆ

หมวดหมู่ “การตลาด”

 • ออกแบบโลโก้
 • ออกแบบโปสเตอร์
 • ออกแบบใบปลิว
 • ออกแบบนามบัตร
 • สร้างสรรค์งานอินโฟกราฟิก
 • ออกแบบโบรชัวร์
 • ออกแบบฉลากสินค้า
 • จัดทำบัตรของขวัญ
 • และอื่นๆ

หมวดหมู่ “กิจกรรม”

 • ออกแบบบัตรเชิญ การ์ดเชิญ (งานแต่งงาน)
 • ออกแบบใบประกาศ
 • สร้างสรรค์ภาพหน้าปกกิจกรรม Facebook
 • และอื่นๆ

หมวดหมู่ “โฆษณา”

 • สร้างโฆษณา Facebook
 • สร้างโฆษณา Instagram

 662 total views,  2 views today