พิพิธภัณฑ์หอศิลปกรรมเสมือนจริง ธนาคารแห่งประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์หอศิลปกรรมเสมือนจริง (BOT Virtual Art Museum) สถานที่ที่รวบรวมผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าของปรมาจารย์ด้านงานศิลปะของไทย อาทิ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี อาจารย์จักรพันธ์ โปษยกฤต และอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้สะสมไว้มาอย่างยาวนาน ด้วยข้อจำกัดในการหาพื้นที่จัดแสดง กอปรกับจำนวนผลงานที่มีจำนวนมาก ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดทำพิพิธภัณฑ์หอศิลปกรรมเสมือนจริงชึ้นมา โดยอยู่ในรูปของห้องจัดแสดงเสมือนจริงแบบ 3D และมีการออกแบบห้องจัดแสดงให้คล้ายพิพิธภัณฑ์ ตลอดการเข้าชมผู้ชมสามารถดูภาพระยะใกล้ พร้อมทั้งอ่านรายละเอียดผลงานและเจ้าของผลงาน ราวกับพิพิธภัณฑ์นี้มีชีวิตขึ้นมา ความพิเศษของพิพิธภัณฑ์นี้คือสามารถเข้าชมผ่านมือถือ เพียงแค่ติดตั้งแอปพลิเคชั่น “Virtual Art” ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

 

 213 total views,  1 views today