U.S. National Library of Medicine: Public Health Emergency COVID-19 Initiative

Online Tools
เมื่อวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากกว่า 12 ประเทศทั่วโลกได้หารือและขอความร่วมมือจากสำนักพิมพ์ เพื่อขอให้เปิดการเข้าถึงบทความฉบับเต็มที่เกี่ยวกับโควิด-19 ได้ที่ PubMed Central (PMC) รวมถึงคลังข้อมูลเปิดอื่นๆ ที่เหมาะสมด้วย เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาและรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ขณะนี้มีสำนักพิมพ์ให้การสนับสนุน ดังนี้ American Chemical Society American Medical Informatics Association American Physical Society American Society for Biochemistry and Molecular Biology American Society for Microbiology Annals of Internal Medicine, a publication of the American College of Physicians The British Medical Journal (BMJ) Bulletin of the World Health Organization Cambridge University Press (CUP) Cell Press Chinese Journal of Lung Cancer CSIRO Publishing eLife Elsevier EMBO Press Emerald Publishing European Respiratory Society F1000 Research Limited Frontiers Future Science Group Healthcare Infection Society IOP Publishing JMIR Publications Karger Publishers The Lancet Life Science Alliance Microbiology Society New England Journal of Medicine (NEJM) Oxford University Press PLOS PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA Rockefeller University Press…
Read More
Cambridge Core: Free access to HTML textbooks

Cambridge Core: Free access to HTML textbooks

Online Tools
Source: https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/textbooks สำนักพิมพ์ Cambridge University Press เปิดแพลตฟอร์ม Cambridge Core เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ น้กวิจัย หรือห้องสุดที่ต้องประสบกับการปิดสถานศึกษาชั่วคราวอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ได้เข้าใช้ textbooks ของทางสำนักพิมพ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยครอบคลุมสาขา ดังนี้ Area Studies Classical Studies Computer Science Earth and Environmental Sciences Economics Education Engineering History Language and Linguistics Law Life Sciences Management Mathematics Medicine Philosophy Physics And Astronomy Politics and International Relations Psychology Religion Sociology Statistics and Probability อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงแพลตฟอร์มนี้ เป็นแบบ restricted access (ก่อนหน้านี้เปิดแบบ universal free access แต่มีการใช้งานแบบละเมิดลิขสิทธิ์ ทำให้ทางสำนักพิมพ์ตัดสินใจเปลี่ยนโมเดลการเปิดให้ใช้งาน ที่มา) กล่าวคือ ต้องขอสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน วิธีการคือ บรรณารักษ์ห้องสมุดสถานศึกษาต้องอีเมลไปเพื่อขอสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่ library.sales@cambridge.org  
Read More

15* พิพิธภัณฑ์จากเมืองใหญ่ เปิดพิพิธภัณฑ์เสมือนให้ชมผ่านแพลตฟอร์มไลน์

Online Tools
15* พิพิธภัณฑ์จากเมือง Paris Amsterdam Berlin Florence London Los Angeles Mexico City New York  Sao Paulo Washington, DC เปิดพิพิธภัณฑ์เสมือนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ Google Arts & Culture เพื่อช่วยให้ประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วโลกที่ต้องอยู่บ้านด้วยสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ได้เยี่ยมชมผลงานศิลปะโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปด้วยตัวเอง โดยพิพิธภัณฑ์ที่เข้าร่วมมีดังนี้ The Louvre, Paris  (หมายเหตุ ชมผลงานได้เพียงบางส่วนผ่านเว็บไซต์ของพิพธภัณฑ์เอง) The Quai Branly Museum, Paris The quai d'Orsay, Paris The Musée de l'Orangerie, Paris The Rijksmuseum, Amsterdam Van Gogh Museum, Amsterdam The Pergamon Museum, Berlin The Gallery of the Uffizi, Florence The British Museum, London The J. Paul Getty Museum, Los Angeles The National Museum of Anthropology, Mexico City The Guggenheim Museum, New York The MASP, Sao Paulo The National Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul The National Gallery of Art , Washington, DC * แหล่งที่มาระบุว่า 17 แห่ง เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามี 16 แห่ง แต่เนื่องจากมี 1 ลิงค์ขัดข้อง ณ เมื่อขณะที่รวบรวมจึงใส่เพียง 15 แห่งที่สามารถเข้าถึงได้ รายการบรรณานุกรม G, L. (2020, March 17). Visites virtuelles: 17 musées…
Read More
Audible: แพลตฟอร์มหนังสือเสียงจาก Amazon.com ฟังฟรีตลอดปิดเรียนช่วงโควิด-19

Audible: แพลตฟอร์มหนังสือเสียงจาก Amazon.com ฟังฟรีตลอดปิดเรียนช่วงโควิด-19

Online Tools
Source: https://stories.audible.com/start-listen?ref=adbl_ent_anon_pdp_hm_hb เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มีนาคามที่ผ่านมา audible แพลตฟอร์มหนังสือเสียงโดย Amazon เปิดให้ผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะผู้ปกครอง สามารถเข้าใช้บริการและเปิดหนังสือเสียงให้บุตรหลานของท่านได้ฟังในระหว่างสถาบันศึกษา โรงเรียนปิดในช่วงโควิด-19 (Asmelash, 2020) โดยไม่ได้กำหนดระยะเวลาของการเปิดให้เข้าใช้บริการโดยไม่ต้องเสียค่าสมาชิก ระบุเพียงว่าตลอดช่วงที่โรงเรียนประกาศหยุดจากเหตุการณ์โควิด-19 ระบาด การเข้าใข้บริการไม่ยุ่งยาก เพียงไปที่ https://stories.audible.com/discovery จากนั้น เลือกประเภทที่ท่านสนใจ โดย audible จัดกลุ่มหนังสือเสียงออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ Litllest Listeners, Elementary, Tween, Teen, Literary Classics และ Folk & Fairy Tales for All นอกจากนี้ หนังสือเสียงเหล่านี้ยังสามารถเข้าถึงได้ถึง 6 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ สเปน เยอรมนี ญี่ปุ่น และอิตาลี ตัวอย่างหน้าจอ audible ประเภท Littlest Listeners Source: https://stories.audible.com/discovery รายการบรรณานุกรม Asmelash, L. (2020, March 21). Audible is now offering free audiobooks for kids stuck at home. CNN. https://www.cnn.com/2020/03/21/us/audible-for-kids-coronavirus-trnd/index.html
Read More
engrXiv: คลังต้นฉบับก่อนที่ตีพิมพ์ (Preprint) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ แบบเปิด

engrXiv: คลังต้นฉบับก่อนที่ตีพิมพ์ (Preprint) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ แบบเปิด

Online Tools
engrxiv คลังงานก่อนที่จะตีพิมพ์แบบเปิด ครอบคลุมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยอยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตแบบ CC-By Attribution 4.0 International อย่างไรก็ตาม ก่อนนำไปใช้ต่อยอดควรตรวจสอบแต่ละบทความอีกครั้งว่าระบุสัญญาอนุญาตแบบใด โดยครอบคลุมวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ ดังนี้ Aerospace Biochemical and Bimolecular Engineering Chemical Engineering Civil and Environmental Engineering Electrical and Computer Engineering Materials Science and Engineering mechanical Engineering Nuclear Engineering และ Operations Research Systems Engineering and Industrial Engineering ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://engrxiv.org/ วิธีการสืบค้น    
Read More
SportRχiv: คลังฉบับก่อนตีพิมพ์ (preprint) สาขาการกีฬา การละคร ภาพยนตร์และการเต้น แบบเปิด

SportRχiv: คลังฉบับก่อนตีพิมพ์ (preprint) สาขาการกีฬา การละคร ภาพยนตร์และการเต้น แบบเปิด

Online Tools
[caption id="attachment_1891" align="aligncenter" width="640"] Source: https://osf.io/preprints/sportrxiv/[/caption] SportRχiv คลังข้อมูลวิจัยก่อนตีพิมพ์แบบเปิดสาขาการกีฬา การแสดง (เช่น ภาพยนตร์ การละคร เต้น เป็นต้น) การออกกำลังกาย และสุขภาพ ภายใต้การดูแลของ Society for Transparency Openness and Replication in Kinesiology (STORK) โดยต้นฉบับก่อนตีพิมพ์ในคลังนี้อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต CC BY-ND 4.0 อย่างไรก็ตาม ก่อนการดาวน์โหลดและนำไปต่อยอด ควรศึกษาสัญญาอนุญาตของแต่ละบทความเสียก่อน ข้อดีของคลัง SportRχiv นี้คือ หากมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวฉบับก่อนตีพิมพ์ ผู้เขียนหรือเจ้าของผลงานจะนำผลงานเข้าแต่ละเวอร์ชั่นด้วย ซึ่งทุกเวอร์ชั่นสามารถดาวน์โหลดได้ นอกจากจะให้รายละเอียดทางบรรณานุกรมแล้ว ยังให้ข้อมูลเรื่องวันและเวลาที่บทความนั้นๆ ถูกปรับปรุง แก้ไข Preprint DOI และจำนวนการดาวน์โหลดของบทความนั้นๆ ท่านสามารถเข้าใช้งาน SportRχiv ได้ที่ https://osf.io/preprints/sportrxiv/
Read More
EconStor: คลังบทความสาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจแบบเปิด

EconStor: คลังบทความสาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจแบบเปิด

Online Tools
[caption id="attachment_1879" align="aligncenter" width="640"] Source: https://www.econstor.eu/[/caption] EconStor โดย Leibniz Information Centre for Economics (ZBW) ประเทศเยอรมนี EconStor แหล่งสารสนเทศวิชาการสาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ผู้ใช้บริการสามารถค้นคืนเอกสารฉบับเต็มประเภท รายงานการประชุม บทความวิชาการ และรายงานการปฏิบัติงาน ทุกบทความใน EconStor เป็น Green Open Access (สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่) ซึ่งมีมากกว่า 192,341 รายการ และทุกรายการสามารถสืบค้นผ่าน Google, Google Scholar, BASE หรือในฐานข้อมูลอย่าง WorldCat, OpenAire และ EconBiz.
Read More
CORE: แหล่งรวมงานวิจัยแบบเปิดที่ใหญ่ที่สุด

CORE: แหล่งรวมงานวิจัยแบบเปิดที่ใหญ่ที่สุด

Online Tools
CORE แพลตฟอร์เข้าถึงบทความวิจัยสหสาขาวิชาแบบเปิดกว่า  179,851,606 จากวารสารมากกว่า 10,000 วารสาร ซึ่งรวบรวมจากผู้ให้บริการกว่า 9,903 รายทั่วโลก เช่น คลังข้อมูลสถาบัน คลังข้อมูลเฉพาะสาขาวิชา สำนักพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น วิธีการสืบค้น เข้าใช้งาน CORE ได้ที่ https://core.ac.uk/ [caption id="attachment_1868" align="aligncenter" width="640"] Source: https://core.ac.uk/[/caption] สามารถกรองผลการสืบค้นด้วย ภาษา ประเภทเอกสาร คลังข้อมูล [caption id="attachment_1869" align="aligncenter" width="640"] Source: https://core.ac.uk/[/caption] เลือกกรองผลการสืบค้นตามที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น กรองผลการสืบค้นให้ระบบแสดงเฉพาะรายการที่เป็นภาษาอังกฤษ ดังภาพแสดงด้านล่าง เป็นต้น [caption id="attachment_1870" align="aligncenter" width="640"] Source: https://core.ac.uk/[/caption] เลือกรายการที่ตรงกับเรื่องที่ต้องการมากที่สุด เมื่อคลิกเลือกแล้ว ระบบจะแสดงผลดังรูปภาพด้านล่าง [caption id="attachment_1872" align="aligncenter" width="640"] Source: https://core.ac.uk/[/caption]  
Read More
Karger Open Access Searchable Gateway

Karger Open Access Searchable Gateway

Online Tools
Karger Open Access Searchable Gateway แพลตฟอร์มสำหรับสืบค้นบทความวิชาการแบบเปิดจากสำนักพิมพ์ Karger ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากวารสาร 30 ชื่อ ผ่านกระบวนการ peer review และตรวจสอบโดยกลุ่มบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ บทความใน Karger สามารถสืบค้นผ่าน PubMed DOAJ Web of Science และ Scopus บทความทุกบทความหากไม่มีระบุเป็นอย่างอื่นๆ จะอยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตแบบ CC BY-NC-ND บางบทความเจ้าของลิขสิทธิ์อาจระบุสัญญาอนุญาตแตกต่างออกไปได้ โดยจะระบุไว้ที่ท้ายบทความของแต่ละบทความ หากผู้ใช้บริการต้องการนำไปใช้งานที่นอกเหนือจากที่สัญญาอนุญาตระบุไว้ สามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ Get Permission ซึ่งจะมีช่องทางนี้ปรากฎอยู่ทุกหน้าแสดงรายละเอียดของแต่ละบทความ Source: https://www.karger.com/OpenAccess/    
Read More
JSTOR เปิดแพลตฟอร์ม Open และ free content ในช่วงโควิด-19

JSTOR เปิดแพลตฟอร์ม Open และ free content ในช่วงโควิด-19

Online Tools
[caption id="attachment_1751" align="aligncenter" width="640"] source: JSTOR Open and Free Content[/caption] ในช่วงโควิด-19 และมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วโลกต้องปิดการห้องเรียนแบบปกติ JSTOR ได้เปิดแพลตฟอร์มให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร รวมถึงผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ สามารถเข้าใช้แพลตฟอร์มสำหรับเนื้อหาแบบเปิด (Open Content) ที่เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กว่า 6,000 และวารสาร 150 ชื่อ โดย JSTOR จะเปิดแพลตฟอร์ม Open Content ไปจนถึง 30 มิถุนายนปีนี้ (Murnaghan, 2020) วิธีการเข้าใช้งาน ไปที่ URL: https://about.jstor.org/oa-and-free/ พิมพ์คำค้นที่ต้องการ จากนั้นคลิก Search JSTOR ดังรูปภาพด้านล่างนี้ [caption id="attachment_1752" align="aligncenter" width="720"] Source: https://about.jstor.org/oa-and-free/[/caption] จากหน้าแสดงผลสืบค้น สามารถปรับผลการสืบค้นได้ ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มหรือปรับการเรียงลำดับผลการสืบค้นได้ ดังรูปภาพด้านล่างนี้ [caption id="attachment_1753" align="aligncenter" width="720"] Source: https://about.jstor.org/oa-and-free/[/caption] เมื่อคลิกเลือกรายการใดรายการหนึ่ง ที่หน้าแสดงบทความฉบับเต็ม ผู้ใช้บริการสามารถขยายผลการสืบค้นไปที่หน่วยงานที่ตีพิมพ์บทความหรือรายงานวิจัยฉบับนั้นๆ ได้ นอกจากนี้ ยังสามารถเรียกดูการอ้างอิงถึงบทความนั้นๆ หากมีการนำไปใช้งาน ต่อยอดและต้องการเขียนรายการอ้างอิง ดังรูปภาพด้านล่างนี้ [caption id="attachment_1754" align="alignnone" width="720"] Source: https://about.jstor.org/oa-and-free/[/caption]    
Read More