หนังสือเรียน ศูนย์บาท จาก Amazon.com

Online Tools
ในช่วงวิกฤติโควิด-19 ที่ผ่านมาสำนักพิมพ์หลายแห่งเปิดให้ประชาชน นักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ดาวน์โหลดหนังสือ บทความหรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และตอนนี้ Amazon.com ร้านค้าออนไลน์ยักษ์ใหญ่ที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก ซึ่งก่อนหน้านี้เปิดให้คนที่สนใจดาวน์โหลดหนังสือเสียงสำหรับเด็กผ่านแพลตฟอร์ม Audible มาแล้ว ปัจจุบัน Amazon.com ได้เปิดให้ประชาชนทั่วโลกสามารถดาวน์โหลดแบบเรียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ  e-textbook โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายกว่า 30 รายการ แต่ต้องเปิดอ่านด้วย Kindle ของ Amazon.com เท่านั้น ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.amazon.com/Amazon-Digital-Services-LLC-Download/dp/B00UB76290 สนใจดาวน์โหลดแบบเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเข้าไปดูรายชื่อทั้งหมดได้ที่ https://www.amazon.com/s?i=digital-text&rh=p_27%3AOpenStax&s=relevancerank&text=OpenStax&ref=dp_byline_sr_ebooks_3
Read More

ดาวน์โหลดหนังสือ Fundamentals of Telemedicine and Telehealth ฟรี จาก ScienceDirect

Online Tools
Elsevier เปิดให้ดาวน์โหลดหนังสือ Fundamentals of Telemedicine and Telehealth ฟรีเป็นเวลา 6 เดือน (จากเดือนเมษายน) เพื่อช่วยสนับสนุนผู้เกี่ยวข้องในการต่อสู้กับโควิด-19 สามารถดาวน์โหลดเฉพาะบทที่ต้องการ หรือดาวน์โหลดทั้งเล่ม ได้ที่ https://www.sciencedirect.com/book/9780128143094/fundamentals-of-telemedicine-and-telehealth ที่มา: https://www.sciencedirect.com/book/9780128143094/fundamentals-of-telemedicine-and-telehealth
Read More

12 ฟรีหลักสูตรออนไลน์โดย SME D Bank

Online Tools
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand (SME D Bank) เปิด 12 ฟรีหลักสูตรออนไลน์ เพื่อให้ผู้ประกอบการ และผู้สนใจเปิดกิจการ เพิ่มองค์ความรู้ ช่วยฟื้นฟูธุรกิจ ในช่วงเวลาที่ภาครัฐเริ่มผ่อนปรนมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (The Bangkok Insight Editorial Team, 2020) 12 หลักสูตรออนไลน์ฟรี ได้แก่ ที่มา: https://www.thebangkokinsight.com/363788/ การเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอสินชื่อฉบับ SMEs บัญชีอย่างง่ายเพื่อเจ้าของกิจการ SMEs เทคนิคการทำโปรแกรมกระตุ้นยอดขาย การสร้างตราสินค้า (Branding) เข้าใจ E-commerce ดีกว่าใคร มารู้จักงบการเงิน ทำความรู้จักธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง 4 เทคนิคลดต้นทุน เพิ่มกำไร แต่ไม่ลดคุณภาพ การขออนุญาต อย. ช่องทางการขนส่ง (Logistics) อยากทำธุรกิจอาหาร อยากลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ โดยสามารถเข้าเรียนได้ที่ 'ห้องเรียน SME' ซึ่งห้องเรียนแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม คือ การตลาด การบริหารจัดการ การผลิต/กระบวนการ/มาตรฐาน การบัญชีและการเงิน เทคโนโลยีและนวัตกรรม และพัฒนาเข้าถึงแหล่งทุน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1357 ที่มา The Bangkok Insight Editorial Team. (2020, May 23). เปิดเรียนออนไลน์ฟรี “12 หลักสูตร” ช่วยฟื้นฟูธุรกิจ. The Bangkok Insight. https://www.thebangkokinsight.com/363788/ ห้องเรียน SME. (n.d.). เว็บไซต์ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการ SMEs. Retrieved June 22, 2020, from https://wdev.smebank.co.th/sme-d-academy/
Read More

Open Heritage 3D: แพลตฟอร์มสู่ข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมในรูปแบบสามมิติแบบเปิด

Online Tools
"Open Heritage 3D makes primary 3D cultural heritage data open and accessible" Open Heritage 3D เกิดจากความร่วมมือของ CyArk Historic Environment Scotland และ University of South Florida โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นแหล่งเข้าถึงชุดข้อมูลมรดกวัฒนธรรมสามมิติแบบเปิด เพื่อการศึกษา การวิจัย และการใช้งานที่ไม่ใช่เพื่อการค้า ช่วยลดอุปสรรคเชิง เทคนิค การเงิน และกฎหมายของสำนักพิมพ์ต่างๆ โดยจัดทำเป็นชุดข้อมูลแบบเปิด ในรูปแบบไฟล์ open format สนับสนุนการค้นพบ เปิดเผยและการใช้ชุดข้อมูลจากเมทาดาทาและรูปแบบข้อมูลที่ได้มาตรฐาน สนับสนุนความร่วมมือและการแบ่งปันความรู้ในชุมชนมรดกวัฒนธรรมสามมิติ แบ่งปันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ และระเบียบวิธีสำหรับแคปเชอร์ ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลมรดกวัฒนธรรมสามมิติ แพลตฟอร์ม open heritage 3d ประกอบด้วยข้อมูลใน 2 รูปแบบหลัก คือ 1) ข้อมูลเชิงพื้นที่ หรือ Spatial data ได้แก่ LiDAR (ข้อมูลระบบนำแสงตรวจจับและจัดการ) - Terrestrial, LiDAR - Aerial, Photogrammetry (ข้อมูลการรังวัดด้วยภาพ) - Terrestrial, Photogrammetry  - Aerial and Short Range Scans ซึ่งแต่ละโปรเจคอาจมีครบทุกรูปแบบหรือมีอย่างใดอย่างหนึ่ง และ 2) ข้อมูลเชิงลักษณะ (Attribute data) เช่น เมทาดาทา และรูปภาพต่างๆ เป็นต้น ทั้ง 2 รูปแบบสามารถเข้าถึงได้ 2 แบบ คือ ข้อมูลชุดตาราง (Table view) นำเสนอชุดข้อมูล (Data sets) แบบตาราง ประกอบด้วย Project Name Country DOI  Status และ Collector โดยจัดเรียงข้อมูลตามตัวอักษรของชื่อ Project Name หากต้องการดูรายละเอียดหรือเมทาดาทาของโปรเจคนั้นๆ คลิกที่ Project Name (ที่มา: https://openheritage3d.org/data) ข้อมูลแผนที่ (Map view) นำเสนอชุดข้อมูลโดยแผนที่และภาพถ่ายดาวเทียม ประกอบด้วยเมทาดาทาเบื้องต้นคือ Project Name Country Status Data Collected Date และ…
Read More

ท่องอุทยานแห่งชาติอเมริกาเสมือนผ่าน Google Arts & Culture

Online Tools
อุทยานแห่งชาติสหรัฐอเมริกาและ Google Arts & Culture เปิดประสบการณ์ท่องอุทยานแห่งชาติเสมือน 360 องศา สำหรับผู้ใช้โน๊ตบุ๊คยี่ห้อผลไม้คงทราบกันดีว่าเขานิยมตั้งชื่อเวอร์ชั่นระบบปฏิบัติเป็นชื่ออุทยานแห่งชาติต่างๆ ในสหรัฐเมริกา ซึ่งด้วยเหตุผลและปัจจัยหลายอย่างทำให้ท่านที่สนใจและอยากไปเห็นกับตาว่าทำไมจึงเอาชื่ออุทยานนั้นๆ มาตั้งเป็นชื่อระบบปฏิบัติการแต่ละเวอร์ชั่น แม้จะอ่านเหตุหรือฟังเหตุผลจากบทความต่างๆ แต่ก็ไม่เท่ากับสัมผัสด้วยตา แต่ด้วยเหตุการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 การเดินทางไปด้วยตนเองอาจยังคงเป็นไปได้ยากและเสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่อีกด้วย แต่การเรียนรู้ต้องดำเนินการต่อไปได้แม้ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ ทาง the U.S. National Park ร่วมกับ Google Arts & Culture จึงได้จัดทำอุทยานแห่งชาติเสมือนนี้ขึ้นมา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจยังคงสามารถเรียนรู้ สัมผัสกับอุทยานได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือ (ผ่านแอพลิเคชั่น Google Arts & Culture)   Source: https://artsandculture.google.com/project/national-park-service สำหรับการท่องอุทยานเสมือนนี้อาจใช้เวลาตั้งต้นพอสมควร เนื่องจากต้องหาทิศทาง ป้ายเพื่อจะไปยังจุดชมวิว หรือจุดที่เป็นจุดเด่นของแต่ละอุทยาน ท่านที่สนใจสามารถเข้าชมได้ https://artsandculture.google.com/project/national-park-service
Read More

Taylor & Francis Online และ Taylor & Francis ebooks เปิดให้เข้าถึงเนื้อหาเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าฟรี

Online Tools
Source: https://taylorandfrancis.com/coronavirus/ สำนักพิมพ์ Taylor & Francis ตีพิมพ์งานวิจัยที่น่าเชื่อถือในสาขา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลโยี การแพทย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อช่วยเหลือหน่วยงานสาธารณสุข นักวิจัย แพทย์ และประชาชนทั่วไปในการจัดการกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เปิดไมโครไซต์เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงงานวิจัย งานวิชาการและหนังสือที่เกี่ยวกับโควิด-19 ไมโครไซต์นี้เป็นแพลตฟอร์มในการเข้าถึง บทความวิจัย บทหนังสือ และสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ที่สามารถเข้าถึงได้ฟรีบน Taylor & Francis Online and Taylor & Francis ebooks โดยสามารถเข้าถึงได้ที่ https://taylorandfrancis.com/coronavirus/ นอกจากนี้ เพื่อสนองตอบนโยบายของ the U.S. Office of Science and Technology Policy  บทความ บทหนังสือเหล่านี้ของสำนักพิมพ์ Taylor & Francis ยังสามารถสืบค้นและเข้าถึงผ่าน PubMed และ the NLM’s LitCovid portal พร้อมเมทาดาทาแบบ machine readable เพื่อให้องค์กรต่างๆ สามารถดึงเนื้อหาไปวิเคราะห์ หรือ text mining ได้อีกด้วย
Read More

OER for COVID-19 (OER4Covid)

Online Tools
จากสถานการการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันที่ทำให้การศึกษาในระบบปกติต้องหยุดชะงัก การเดินทางไปแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองกลายเป็นสิ่งที่ต้องชะลอไปก่อน เพื่อให้การศึกษา การเรียนการสอนสามารถดำเนินต่อไปได้  the Open Education Resource universitas หรือ OERu (สนับสนุนโดย UNESCO) และ Commonwealth of Learning (COL) ร่วมมือกับ UNESCO Institute for Information Technologies in Education (IITE) และ International Council for Open and Distance Education (ICDE) จัดทำ Open Educational Resources for COVID-19 หรือ OER4COVID เป้าหมายหลัก คือ เพื่อสร้างเครือข่ายออนไลน์แบบเปิดในการสนับสนุน นักการศึกษาที่กำลังเปลี่ยนสู่การเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อให้คำแนะนำแก่ประเทศที่กำลังพัฒนาในการประเมินความต้องการเพื่อเปลี่ยนเข้าสู่การเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อแบ่งปันคอร์สออนไลน์ในการ reuse (ใช้เนื้อหาในหลายหนทางเช่น ในห้องเรียน บนเว็บไซต์ หรือผ่านวีดีโอ) revise (ดัดแปลง ปรับ แก้ไขเนื้อหา เช่น การแปลเป็นอีกหนึ่งภาษา) remix (รวมเนื้อหาต้นฉบับหรือแก้ไขกับวัสดุอื่นๆ เพื่อสร้างสิ่งใหม่) โดยสถาบันต่างๆ ทั่วโลก เพื่อแนะนำตัวอย่างเทคโนโลยีแบบเปิดเพื่อใช้ในการผลิตสื่อเพื่อลดปัญหาหรือความเสี่ยงในการใช้เครื่องมือที่มีลิขสิทธิ์และอาจถูกล็อคการใช้งานในช่วงวิกฤตินี้ เพื่อรวบรวมแหล่งสารสนเทศแบบเปิดให้กับนักการศึกษาและผู้เรียนที่กำลังเปลี่ยนเข้าสู่การเรียนรู้แบบออนไลน์ เพื่อสร้าง พัฒนาทักษะและศักยภาพของนักการศึกษาในการออกแบบและพัฒนา OER ที่ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนสถาบันการศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนเข้าสู่การเรียนการสอนออนไลน์ด้วยการใช้ OER และเพื่อให้การเรียนของนักศึกษาและผู้เรียน และการสอนของสถาบันการศึกษาสามารถดำเนินต่อไปได้ภายใต้วิกฤติโควิด-19 โดยเนื้อหาใน OER4COVID (ยกเว้น เจ้าของเนื้อหาจะระบุสัญญาอนุญาตเป็นอย่างอื่น) อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) OER4COVID แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 กลุ่มหลักที่ช่วยสนับสนุนสถาบันการศึกษาในการจัดทำ OER ได้แก่ Initiatives: ประกอบด้วย Webinars: เน้นการให้ความรู้ คำแนะนำเกี่ยวกับ OER เช่น การพัฒนา การออกแบบ OER เป็นต้น การเรียนการสอนทางไกล Capacity Development: เน้นทักษะที่จำเป็นในการสร้าง ออกแบบและพัฒนา OER เช่น กฎหมายลิขสิทธิ์ในโลกดิจิทัล ความเข้าใจระหว่างกฎหมายลิขสิทธิ์และ creative commons หรือทักษะดิจิทัลที่จำเป็นในการพัฒนา OER เป็นต้น Resources: (หมายเหตุ ที่หน้า Resources ยังไม่มีคำอธิบายอย่างเป็นทางการ) มี 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ Community…
Read More

Harvard University เปิด 65 คอร์สออนไลน์ฟรี

Online Tools
ในช่วงที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้น และมาตรการ locked down ของประเทศต่างๆ รวมทั้งสถาบันการศึกษายังคงดำเนินต่อไปเพื่อลดการแพร่กระจายของไวรัสโคโร่น่าสายพันธุ์ใหม่ Harvard University มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกที่มีนักศึกษาทั้งในสหรัฐอเมริกาและจากประเทศอื่นๆ ได้เปิดคอร์สออนไลน์ให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้ลงทะเบียนเรียนฟรี จำนวนกว่า 65 คอร์ส (ณ วันที่ 27 เม.ย.) ซึ่งมีตั้งแต่สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปจนถึง สาธารณสุข สุขภาพและการแพทย์ ผ่านแพลตฟอร์ม edX Source: https://online-learning.harvard.edu สำหรับท่านที่สนใจคอร์สออนไลน์ฟรีเหล่านี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://online-learning.harvard.edu/catalog?keywords=&paid%5B1%5D=1&max_price=&start_date_range%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&start_date_range%5Bmax%5D%5Bdate%5D=&page=1 คลิกเลือกคอร์สที่ท่านสนใจเพื่อดูรายละเอียดของคอร์สว่าตรงกับที่ท่านต้องการศึกษาหรือไม่ รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน ดังตัวอย่างในรูปภาพด้านล่าง Source: https://online-learning.harvard.edu หากท่านต้องการประกาศนียบัตร ให้ดูที่รายละเอียดตรงหัวข้อ Credit ซึ่งจะระบุว่า "Verified Certificate" ดังตัวอย่างรูปภาพรายละเอียดคอร์สด้านบน เมื่อต้องการสมัครเรียน ให้คลิกที่คำว่า "Take Course" ดังตัวอย่างในรูปภาพด้านล่าง Source: https://online-learning.harvard.edu แพลตฟอร์ม edX จะถูกเปิด ท่านสามารถคลิกที่คำว่า "Enroll" และกรอกข้อมูลเพื่อทำการลงทะเบียนเรียนได้ทันที Source: https://www.edx.org/course/improving-global-health-focusing-on-quality-and-sa  
Read More

Open Book Publishers: หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์แบบเปิด

Online Tools
Open Book Publishers สัญชาติอังกฤษนี้ จัดพิมพ์หนังสือเรียนสหสาขาวิชาเน้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกเล่มเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบเปิดให้อ่านฟรี ดาวน์โหลด ใช้ซ้ำ หรือ embedded ที่เว็บไซต์ใดก็ได้ รูปแบบไฟล์ที่เข้าถึงได้มีทั้ง PDF, HTML และ XML สำหรับตัวเล่มฉบับพิมพ์ทั้งปกแข็งและปกอ่อนนั้นสามารถสั่งซื้อได้ผ่านเว็บไซต์นี้เช่นเดียวกัน Source: https://www.openbookpublishers.com/ หนังสือของ OBP ครอบคลุมสาขาวิชาการต่างๆ ดังนี้ Anthropology, Archaeology and Religion Art and Music Cinema and Photography Classics Textbooks Digital Humanities Economics, Politics and Sociology Education Environmental Studies Health History and Biography History of the Book History of Science International Relations Law Literature, Language and Culture Mathematics Media Studies and Journalism Open Field Guides Philosophy Sciences Theatre Women and Gender Studies หนังสือทุกเล่มภายใต้ OBP อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons แบบ CC BY 4.0 International License อย่างไรก็ตาม ควรศึกษารายละเอียดสัญญาอนุญาตของแต่ละเล่มก่อนนำไปใช้ซ้ำหรือต่อยอด
Read More

การวิจัยทางคลินิกที่เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าจาก ClinicalTrials.gov

Online Tools
ฐานข้อมูลการวิจัยทางคลินิกคืองานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วโลก มีงานวิจัยกว่า 335,576 ผลงานจากในอเมริกา 50 รัฐ และต่างประเทศกว่า 210 ประเทศทั่วโลก โดยมีงานวิจัยทางคลินิกที่เกี่ยวกับ COVID-19 กว่า 410 ชิ้น  (สืบค้น ณ วันที่ 10 เม.ย. 63) จากคำค้น COVID-19 SARS-CoV-2 2019-nCoV 2019 novel coronavirus และ severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 การสืบค้น ฐานข้อมูลนี้สามารถเข้าถึงได้ที่ https://clinicaltrials.gov/ct2/home Source: https://clinicaltrials.gov/ct2/home ระบุคำค้นที่เกี่ยวกับอาการหรือโรคที้ต้องการในช่อง Condition or disease (ดังรูปภาพข้างต้น) ตัวอย่างคำค้นเกี่ยวโควิด-19 ที่ NLM แนะนำ เช่น COVID-19 SARS-CoV-2 2019-nCoV 2019 novel coronavirus และ severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 เป็นต้น สามารถกรองการสืบค้นได้จาก สถานภาพการวิจัยทางคลินิก เกณฑ์หรือข้อกำหนดของผู้ที่เข้าร่วมวิจัย (participants) ประเภทของการวิจัย ผู้ให้ทุน เป็นต้น     ฐานข้อมูลนี้บริหารจัดการโดย U.S. National Library of Medicine งานวิจัยเหล่านี้ไม่ใช่ทุกชิ้นผ่านการประเมินและอนุมัติโดย U.S. Federal Government ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก disclaimer ประกอบ  
Read More