เปรียบเทียบเครื่องมือบันทึก Screencasts

เปรียบเทียบเครื่องมือบันทึก Screencasts

Online Tools
มีเครื่องมือหลายเครื่องมือที่ใช้บันทึก Screencasts หรือ การจับความเคลื่อนไหวต่างๆ บนจอภาพและจอวิดีทัศน์ขณะใช้งานแล้วรวมทั้งบันทึกภาพและเสียงของผู้บรรยายไว้เป็นวิดีโอ มาดูสรุปเปรียบเทียบ 4 เครื่องมือที่ใช้บันทึก Screencasts ที่ได้รับความนิยมในการเรียนการสอน (more…)
Read More
บทเรียนออนไลน์แบบเปิด COVID-19 (3)

บทเรียนออนไลน์แบบเปิด COVID-19 (3)

Online Tools
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) พัฒนา COVID-19 Channel แหล่งเรียนรู้สำหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการระบาดของ COVID-19 (more…)
Read More
บทเรียนออนไลน์แบบเปิด COVID-19 (2)

บทเรียนออนไลน์แบบเปิด COVID-19 (2)

Online Tools
Science Matters: Let’s Talk About COVID-19 บทเรียนออนไลน์แบบเปิด เพื่อสร้างความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัส Coronavirus (COVID-19) และการดูแลตนเอง พัฒนาโดย Imperial College London และ The Abdul Latif Jameel Institute for Disease and Emergency Analytics (J-IDEA) (more…)
Read More