ต่อจิ๊กซอว์ออนไลน์ภาพคอลเลคชั่นของ Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa

Online Tools
หากกำลังมองหากิจกรรมเพื่อผ่อนคลายแต่ได้ฝึกการสังเกตและพัฒนาสมาธิ...ชวนมาเล่นเกมต่อจิ๊กซอว์ออนไลน์จากชุดภาพคอลเลคชั่นของ Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa (more…)
Read More

National Emergency Library บริการหนังสืออ่านฟรีกว่า 1.5 ล้านเล่ม

Online Tools
Internet Archive เปิดให้บริการ National Emergency Library คอลเลคชั่นหนังสือที่ให้บริการอ่านฟรี เพื่อสนับสนุนการสอนทางไกลและการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Coronavirus (COVID-19) ที่มหาวิทยาลัย โรงเรียน ศูนย์ฝึกอบรม และห้องสมุดปิดให้บริการ (more…)
Read More
LitCovid: รวมบทความวิจัย COVID-19 จาก NLM และ NCBI

LitCovid: รวมบทความวิจัย COVID-19 จาก NLM และ NCBI

Online Tools
LitCovid แหล่งรวบรวมบทความวิจัยฉบับเต็มที่ติดตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเกี่ยวกับ Coronavirus (COVID-19) จาก National Library of Medicine (NLM) และ National Center for Biotechnology Information (NCBI) (more…)
Read More
Podcast เกี่ยวกับ coronavirus (COVID-19)

Podcast เกี่ยวกับ coronavirus (COVID-19)

Online Tools
แนะนำแหล่งข้อมูลที่ผลิตและเผยแพร่ Podcast เกี่ยวกับ coronavirus (COVID-19) ที่สามารถฟังได้ทุกที่และทุกเวลา เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส และการดูแลตนเองในสถานการณ์ดังกล่าว (more…)
Read More
Canvas Network: รวมหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดสำหรับผู้สอน

Canvas Network: รวมหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดสำหรับผู้สอน

Online Tools
Canvas Network แหล่งรวมหลักสูตรและโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องด้านการศึกษาและการสอน สำหรับนักการศึกษาแและอาจารย์ผู้สอน (more…)
Read More
GCFLearnFree.org แหล่งรวมบทเรียนออนไลน์ทางวิชาการและวิชาชีพ

GCFLearnFree.org แหล่งรวมบทเรียนออนไลน์ทางวิชาการและวิชาชีพ

Online Tools
GCFLearnFree.org เว็บไซต์รวบรวมบทเรียนและสื่อการสอนเพื่อการศึกษาและเรียนรู้ออนไลน์ฟรี ครอบคลุมเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ การอ่าน งานและอาชีพ และอื่นๆ (more…)
Read More
E-learning สำหรับนักเรียนชั้นประถมฯ

E-learning สำหรับนักเรียนชั้นประถมฯ

Online Tools
E-learning เรียนฟรี สำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมฯ สามารถใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือเพื่อใช้ในการทบทวนบทเรียนนอกชั้นเรียน (more…)
Read More