บทเรียนออนไลน์แบบเปิด COVID-19 (8)

Online Tools
ผู้เชี่ยวชาญจาก St George’s University of London พัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบเปิด เรื่อง Managing COVID-19 in General Practice บนแพลตฟอร์ม Future Learn เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโคโรนาไวรัส (Coronavirus : COVID 19) โดยเฉพาะข้อมูลจากการศึกษาการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสในสหราชอาณาจักร (more…)
Read More

TIME for Kids เปิดตัวห้องสมุดดิจิทัลใช้งานฟรี

Online Tools
มากกว่า 20 ปีที่ TIME for Kids ตีพิมพ์นิตยสารรายสัปดาห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (Coronavirus : COVID-19) TIME for Kids ได้พัฒนาและเปิดให้บริการห้องสมุดดิจิทัลที่เด็กนักเรียน สามารถเข้าถึงนิตยสาร TIME for Kids ได้ฟรี จนถึงสิ้นปีการศึกษา (more…)
Read More

การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ในวิกฤต COVID-19: บทเรียนจาก SIT สิงคโปร์

Case Study
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ออนไลน์ในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ของ Singapore Institute of Technology (SIT) ประเทศสิงคโปร์ โดย May Lim รองศาสตราจารย์ประจำ SIT และ ผู้อำนวยการ Centre for Learning Environment and Assessment Development (more…)
Read More

Mason OER Metafinder (MOM)

Online Tools
หากต้องการค้นหาสื่อการเรียนการสอนหรือสื่อการเรียนรู้จากคลัง/แหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (Open Educational Resource : OER) จากหลายแหล่งพร้อมๆ กัน ขอแนะนำหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ คือ The Mason OER Metafinder (MOM) (more…)
Read More

บทเรียนออนไลน์แบบเปิด COVID-19 (6)

Online Tools
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ไม่ได้มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของผู้ติดเชื้อเพียงเท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบต่อสุภาพจิตใจของคนทั่วไป เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด ดังนั้น University of Toronto จึงได้พัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบเปิด เรื่อง Mind Control: Managing Your Mental Health During COVID-19  หรือ การควบคุมจิตใจ: การจัดการสุขภาพจิตของในช่วง COVID-19 เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาและประยุกต์ใช้เพื่อดูแลสุขภาพจิตใจของตนเองและคนใกล้ชิด (more…)
Read More

State Library of Victoria เปิดให้ดาวน์โหลดหนังสือ เพลง และภาพถ่ายจำนวนมากฟรี

Online Tools
State Library of Victoria ห้องสมุดกลางของรัฐวิกตอเรีย  ห้องสมุดสาธารณะที่เก่าแก่ที่สุดของออสเตรเลีย ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเมลเบิร์น (Melbourne) ประเทศออสเตรเลีย เปิดให้บริการดาวน์โหลดหนังสือ เพลง ภาพถ่ายจำนวน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีแกลเลอรี่ออนไลน์ให้เยี่ยมชมได้ทุกที่ทุกเวลา (more…)
Read More

ประเทศต่างๆ จัดการกับความท้าทายเรื่อง COVID-19 ที่มีผลต่อการศึกษาอย่างไร

Case Study
นับตั้งแต่ปลายเดือน ธ.ค. 2562 ที่มีการรายงานการแพร่ระบาดของเชื้อ Coronavirus 2019 (COVID-19) จนถึงวันนี้ วันที่ 30 มี.ค. 2563 พบว่า นักเรียนกว่า 1.5 พันล้านคน ใน 184 ประเทศ (หรือ 87.6%% ของประชากรนักเรียนทั่วโลก) กำลังได้รับผลกระทบจากการประกาศปิดโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (UNESCO, 2020) เหตุการณ์นี้สร้างความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในหลายประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศต่างพยายามกำหนดมาตรการเพื่อรับมือกับความท้าทายนี้ โดย Global Education Monitoring (GEM) Report นำเสนอข้อมูลการสำรวจมาตรการที่แต่ละประเทศพัฒนาขึ้นเพื่อจัดการกับความท้าทายเรื่อง COVID-19 ที่มีผลต่อระบบการศึกษาของประเทศ (more…)
Read More