แหล่งความรู้แบบเปิดของ Smithsonian

Online Tools
Smithsonian Open Access แหล่งรวบรวมและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้และการศึกษาวิจัยในรูปแบบดิจิทัลของ Smithsonian Institution หรือ Smithsonian สื่อฯ ส่วนใหญ่ อยู่ภายใต้ Public domain ซึ่งผู้ใช้สามารถดาวน์โหลด แชร์ และใช้งานตามต้องการ โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (more…)
Read More

แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)

Online Tools
แนวทางระดับสากลในการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่ รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่จัดการเรียนการสอน (more…)
Read More

Coursera เสนอหลักสูตรเรียนออนไลน์ฟรีแก่หน่วยงานรัฐที่ต้องดูแลผู้ว่างงานจาก COVID-19

Online Tools
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19) ทำให้หลายองค์กรต้องปิดตัวและมีผู้คนจำนวนมากต้องว่างงาน เพื่อช่วยเหลือในเรื่องนี้ Coursera จึงได้เปิดตัว Coursera for Government เพื่อให้บริการหลักสูตรเรียนออนไลน์แก่หน่วยงานภาครัฐที่ต้องดูแลและให้บริการประชากรผู้ว่างงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้ความรู้และฝึกอบรมทักษะที่จำเป็นแก่ผู้ว่างงาน เพื่อสร้างความพร้อมสำหรับกลับเข้าไปทำงานและประกอบอาชีพใหม่ได้ดีขึ้น (more…)
Read More

สำนักพิมพ์ SpringerLink เปิดให้ดาวน์โหลด e-book ฟรี กว่า 400 เล่ม

Online Tools
สำนักพิมพ์ SpringerLink สำนักพิมพ์ที่รวบรวมและเผยแพร่งานวิจัยจากวารสาร หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมถึงเอกสารประเภทอื่นๆ ในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เปิดให้ผู้สนใจเข้าถึงและดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ซึ่งตีพิมพ์ระหว่างปี 1993-2020 มากกว่า 400 ชื่อ ฟรี เพื่ออัพเดทความรู้ในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาด COVID-19 ทั่วโลก (more…)
Read More

อยู่บ้าน ก็เรียนรู้การเป็นนักบินอวกาศและท่องอวกาศได้ ด้วยบทเรียนออนไลน์จาก NASA

Online Tools
แม้เด็กๆ จะต้องเก็บตัวอยู่บ้านเนื่องจากวิกฤตโควิด-19 (COVID-19) แต่ก็ยังสามารถเรียนรู้และผจญภัยไปในอวกาศด้วยกิจกรรมเรียนรู้ออนไลน์จาก องค์การ NASA และ ISS National Lab (more…)
Read More

8 แหล่งเผยแพร่ภาพเกี่ยวกับ COVID-19 ที่สามารถใช้ซ้ำได้

Online Tools
สำหรับหลายท่านที่กำลังมองหาภาพเกี่ยวกับ COVID-19 เพื่อผลิตสื่อสำหรับรายงานสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 หรือ เพื่อแนะนำมาตราการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ COVID-19 แต่ไม่รู้จะค้นหาจากที่ใด หรือ ไม่แน่ใจเรื่องการนำมาใช้ซ้ำได้หรือไม่  ดังนั้นในบทความนี้จึงขอแนะนำตัวอย่างแหล่งเผยแพร่ภาพเกี่ยวกับ COVID-19 ที่สามารถใช้ซ้ำได้ ภาพจำนวนมากเผยแพร่ภายใต้โดเมนสาธารณะ (Public domain) หรือ ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons) อย่างไรก็ตามอย่าลืมตรวจสอบข้อกำหนด เงื่อนไขการใช้ หรือสิทธิ์การใช้ภาพแต่ละภาพเพื่อความมั่นใจและปลอดภัย (more…)
Read More

การดูแลสุขภาพจิตของนักศึกษาท่ามกลางวิกฤต COVID-19

Case Study
การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (Coronavirus : COVID-19) สร้างผลกระทบต่อสถาบันการศึกษา ไม่เพียงแต่การประกาศปิดเรียนและเปลี่ยนการเรียนการสอนสู่ระบบออนไลน์ 100% แต่ยังสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของนักเรียนและนักศึกษา Toby Chelms นักบำบัดด้านพฤติกรรมทางปัญญา และ ผู้จัดการด้านสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีของนักศึกษาของ Leeds Trinity University ได้แชร์ประสบการณ์การช่วยเหลือและดูแลสุขภาพจิตของนักศึกษาในช่วงวิกฤต COVID-19 (more…)
Read More