มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะนำการใช้ Zoom Cloud Meeting Mobile App

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะนำการใช้ Zoom Cloud Meeting Mobile App

Case Study
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ แนะนำ Zoom Cloud Meeting Mobile App เข้าร่วมการสอนได้รวดเร็ว เข้าใช้งานผ่าน Computer แท็บเล็ต หรือผ่านมือถือ Zoom Cloud Meeting Mobile App รองรับผู้เข้าร่วมประชุมต่อครั้งได้สูงสุด 300 คน ทั้งนี้สามารถ อมรบ zoom เบื้องต้นได้ที่ https://elearning.cmu.ac.th/course/view.php?id=3933 (more…)
Read More
PSU EDU Live : Interactive Online Learning ม.สงขลานครินทร์

PSU EDU Live : Interactive Online Learning ม.สงขลานครินทร์

Case Study
ม.สงขลานครินทร์ โดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ได้จัดเตรียมระบบการสอนสดออนไลน์ ด้วยแนวคิด “อยู่ที่ไหน..ก็เรียนได้” (PSU EDU Live : Interactive Online Learning) (more…)
Read More
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปรับจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ Online 100 %

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปรับจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ Online 100 %

Case Study
ในภาวะที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปรับจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ Online 100 % ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 (more…)
Read More
CMU MOOC มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด

CMU MOOC มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด

Case Study
CMU MOOC หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เข้ามาเรียนรู้เนื้อหาที่น่าสนใจกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยกระดับการศึกษาไปอีกขั้น ตอบโจทย์ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21!!!! (more…)
Read More
e-learning กรมวิทยาศาสตร์บริการ การฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

e-learning กรมวิทยาศาสตร์บริการ การฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

Case Study
กรมวิทยาศาสตร์บริการ แนะนำการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) ผู้เรียนสามารถสมัครได้ด้วยตนเองผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารประกอบการสมัคร และเมื่อเรียนจบตามเงื่อนไข โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่าที่กำหนดในแต่ละวิชา จะได้รับประกาศนียบัตรจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ (e-certificate)  (more…)
Read More
KULearn ใคร ๆ ก็เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา by Kasetsart University

KULearn ใคร ๆ ก็เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา by Kasetsart University

Case Study
โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  KULearn ใคร ๆ ก็เรียนได้ เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา สะสมผลการเรียนและหน่วยกิตไว้ได้ 3 ปี  สำรวจรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://kulearn.ku.ac.th ที่มา : https://kulearn.online/KUPortal/
Read More
CHULA MOOC จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมรับมือวิกฤตโรคระบาด COVID-19

CHULA MOOC จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมรับมือวิกฤตโรคระบาด COVID-19

Case Study
CHULA MOOC  (https://mooc.chula.ac.th/) เป็น คอร์สเรียนออนไลน์แบบไม่จำกัดบุคคล สถานที่ และเวลา เนื่องในโอกาสจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครบรอบ 100 ปี เพื่อเป็นการมอบของขวัญสู่สังคมจึงเปิดคอร์สเรียนออนไลน์ให้บุคคลทั่วไปได้เรียนฟรี ! (more…)
Read More
ระบบการเรียนการแบบออนไลน์ด้วย Microsoft Teams แนะนำโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระบบการเรียนการแบบออนไลน์ด้วย Microsoft Teams แนะนำโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Case Study
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอนำเสนอระบบการเรียนการแบบออนไลน์ด้วย Microsoft Teams (more…)
Read More