Socrative Teacher

Socrative Teacher

Online Tools
  Socrative Teacher ตัวช่วยในการประเมินผลนักเรียน ผ่านการทดสอบรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การทำแบบทดสอบ การให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนออกจากห้องเรียน หรือแม้แต่การทำแบบทดสอบเป็นทีม โดยผู้สอนสามารถกำหนดรูปแบบของคำถามได้ หลังจากสิ้นสุดการทดสอบสามารถแสดงผลการทดสอบได้ทันที ผู้สอนสามารถเลือกได้ว่าจะส่งรายงานผลการทดสอบไปทางอีเมล หรือ Export ออกมาในรูปของไฟล์ PDF หรือ Excel ก็ได้ ทั้งนี้ในการใช้งานครั้งแรกผู้สอนจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อสร้างแอคเคาท์ก่อน
Read More
Edpuzzle

Edpuzzle

Online Tools
  Edpuzzle แอปพลิเคชันสำหรับสร้างสรรค์สื่อการสอนในรูปแบบวิดีโอ ในการใช้งานผู้สอนสามารถสร้างชั้นเรียนและนำเข้าสื่อการสอน รวมถึงแบบทดสอบ (more…)
Read More
Exam Reader-Optical Test Grade

Exam Reader-Optical Test Grade

Online Tools
  Exam Reader-Optical Test Grade อีกหนึ่งตัวช่วยในการตรวจข้อสอบ ทำให้ครูผู้สอนสามารถใช้กล้องจากมือถือหรือแท็บเล็ตในการสแกนกระดาษคำตอบเพื่อให้คะแนน (more…)
Read More
Nearpod

Nearpod

Online Tools
  Nearpod แอปพลิเคชันที่เข้ามาช่วยให้ผู้สอนสามารถสร้างแบบทดสอบได้สะดวกมากขึ้น โดยสามารถกำหนดรูปแบบของคำตอบที่ต้องการได้ (more…)
Read More
iReport App

iReport App

Online Tools
iReport ตัวช่วยที่จะทำให้ครูผู้สอนสามารถรายงานผลการเรียนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น (more…)
Read More
พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง: พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง: พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง

Online Tools
"พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง" สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่บอกเล่าเรื่องราวพัฒนาการกว่าจะมาเป็นศาลปกครองในปัจจุบัน ภายในพิพิธภัณฑ์รวบรวมข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการจัดตั้งศาลปกครองในประเทศไทย รวมถึงจัดแสดงสิ่งของที่ระลึกสำคัญของศาลปกครอง   ปัจจุบันทางพิพิธภัณฑ์ได้มีการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงขึ้น ทำให้ผู้สนใจสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้ทุกที่ทุกเวลาตามต้องการ โดยตลอดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงจะมีเสียงเพลงคลอเบา ๆ ผู้ชมสามารถศึกษารายละเอียดของวัตถุที่จัดแสดงได้แบบใกล้ ๆ  นอกจากนี้ภายในยังมีสื่อที่ช่วยบอกเล่าเรื่องราวของศาลปกครองอีกด้วย ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ที่:  http://www.admincourt.go.th/vmuseum/
Read More
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

Online Tools
  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตั้งอยู่ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 เพื่อเปิดโลกใหม่แห่งการเรียนรู้ (more…)
Read More
พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง มิวเซียมสยาม (Museum Siam)

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง มิวเซียมสยาม (Museum Siam)

Online Tools
"มิวเซียมสยาม" พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบของแหล่งเรียนรู้ มุ่งยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ (more…)
Read More
พิพิธภัณฑ์หอศิลปกรรมเสมือนจริง ธนาคารแห่งประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์หอศิลปกรรมเสมือนจริง ธนาคารแห่งประเทศไทย

Online Tools
พิพิธภัณฑ์หอศิลปกรรมเสมือนจริง (BOT Virtual Art Museum) สถานที่ที่รวบรวมผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าของปรมาจารย์ด้านงานศิลปะของไทย อาทิ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี อาจารย์จักรพันธ์ โปษยกฤต และอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้สะสมไว้มาอย่างยาวนาน ด้วยข้อจำกัดในการหาพื้นที่จัดแสดง กอปรกับจำนวนผลงานที่มีจำนวนมาก ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดทำพิพิธภัณฑ์หอศิลปกรรมเสมือนจริงชึ้นมา โดยอยู่ในรูปของห้องจัดแสดงเสมือนจริงแบบ 3D และมีการออกแบบห้องจัดแสดงให้คล้ายพิพิธภัณฑ์ ตลอดการเข้าชมผู้ชมสามารถดูภาพระยะใกล้ พร้อมทั้งอ่านรายละเอียดผลงานและเจ้าของผลงาน ราวกับพิพิธภัณฑ์นี้มีชีวิตขึ้นมา ความพิเศษของพิพิธภัณฑ์นี้คือสามารถเข้าชมผ่านมือถือ เพียงแค่ติดตั้งแอปพลิเคชั่น “Virtual Art” ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android  
Read More