190 มหาวิทยาลัยประกาศ 600 หลักสูตรออนไลน์ฟรี

190 มหาวิทยาลัยประกาศ 600 หลักสูตรออนไลน์ฟรี

Online Tools
มหาวิทยาลัยทั่วโลกเปิดสอนหลักสูตรออนไลน์ฟรี!!! หลักสูตรเหล่านี้เรียกว่า MOOCS หรือ Massive Open Online Courses มหาวิทยาลัยกว่า 800 แห่งได้สร้าง MOOC เหล่านี้ไว้ประมาณ 10,000 แห่ง และติดตาม MOOC เหล่านี้ตลอดเวลาที่ Class Central 190 มหาวิทยาลัยประกาศ 600 หลักสูตรออนไลน์ฟรี ได้รวบรวมรายการด้านล่างและจัดหมวดหมู่หลักสูตรเป็นวิชาต่อไปนี้ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, คณิตศาสตร์, การเขียนโปรแกรม, ศาสตร์ทางด้านข้อมูล (Data science), มนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์, การศึกษาและการสอน, สุขภาพ & ยา, ธุรกิจ, การพัฒนาบุคคล, วิศวกร, การออกแบบและศิลปะ และวิทยาศาสตร์ เข้าถึงได้ที่ >>> https://www.classcentral.com/report/new-courses-october-2018/ ที่มา: Dhawal Shah (Oct 9th, 2018) Retrieved from https://www.classcentral.com/report/new-courses-october-2018/
Read More