Asana เครื่องมือช่วยจัดการ การวางแผนงาน

Asana เครื่องมือช่วยจัดการ การวางแผนงาน

Online Tools
asana คือ เครื่องมือช่วยในการจัดการงาน วางแผน ติดตามงาน โดยสามารถใช้งานร่วมกับทีมงานได้ โดยสามารถสร้าง timeline กำหนดเป้าหมาย กำหนดเวลาเสร็จ ช่วยให้ทีมงานติดตามความคืบหน้าของงานได้ง่ายและสะดวกขึ้น (more…)
Read More