เครื่องมือใช้งานด้านประชุมออนไลน์สำหรับสาย LINUX

เครื่องมือใช้งานด้านประชุมออนไลน์สำหรับสาย LINUX

Online Tools
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสิศ ลิ้มประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้สาธิตการใช้งาน  meet.google.com กับ calendar.google.com สำหรับการประชุม เป็นเรื่องดีสำหรับผู้ใช้ OS Linux ซึ่งสามารถใช้งานได้ร่วมกับ OS Windows  เป็นแนวทางหนึ่งสำหรับการสื่อสาร การเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์ COVID19 นี้ได้อย่างดี   แต่ผู้ใช้ต้องมี G-Suite ก่อนนะครับ สำหรับบริษัท(ที่จ่ายค่าบริการ)และหน่วยงานการศึกษา(ใช้ฟรี)ติดตามชมคลิปต้นฉบับได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=b5ZX2eat_Pghttps://www.youtube.com/watch?v=b5ZX2eat_Pg
Read More
การเรียนออนไลน์ระดับปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การเรียนออนไลน์ระดับปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Case Study
ในสถานการณ์ COVID 19 การเรียนการสอนออนไลน์เป็นเรื่องที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหา  ตัวอย่างคอร์สการเรียนการสอนที่ถือว่านำร่องมาก่อนในหลายภาคส่วน คือการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในคอร์สปริญญาโท เริ่มคอร์สออนไลน์มาตั้งแต่ปี 2562 โดย เปิดตัว TUXSA (ทักษะ) หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตออนไลน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสกิลเลน (more…)
Read More