CISCO มอบโปรแกรม Webex ให้กระทรวง อว. ใช้ฟรี 6 เดือน

CISCO มอบโปรแกรม Webex ให้กระทรวง อว. ใช้ฟรี 6 เดือน

Online Tools
ในสถานการณ์ COVID-19 ระบาด บริษัท CISCO ยินดีมอบโปรแกรม Webex สำหรับการประชุม การเรียนการสอน online ฟรี ให้กระทรวง อว. ในเวลา 6 เดือน สามารถใช้งานได้ตามคู่มือ Cisco WebEx เนื่องจากอุบัติการณ์ของ Covid-19 ที่แพร่กระจายผลกระทบต่อการศึกษา การเรียนการสอนและสภาพการทำงานในวงกว้าง ทางบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความยินดีสนับสนุนเครื่องมือสร้างแพลตฟอร์ม Meeting and Learning Online (Cisco WebEx) ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยห้องเรียน ห้องประชุมออนไลน์นี้ สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้สูงสุดถึง 100 คน และสามารถใช้งานได้ไม่จำกัดเวลา โดย Cisco ขอสนับสนุนมาให้ใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในระยะเวลา 180 วัน เพื่อให้พนักงาน อาจารย์และนักศึกษาหลีกเลี่ยงการเดินทาง และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (more…)
Read More
แนวทางการทำงานของหน่วยงานของรัฐในช่วง Work From Home

แนวทางการทำงานของหน่วยงานของรัฐในช่วง Work From Home

Online Tools
ข้อเสนอแนะการจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของหน่วยงานของรัฐ รองรับการทำงานช่วง Work From Home ของหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม 1. การจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ - ใช้ e-Mail เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการทำงานรองรับการใช้งานทั้งระหว่างหน่วยงานและภายในหน่วยงาน - ใช้ MailGoThai ที่ลงทะเบียนไว้กับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล DGA เป็นสื่อกลางจัดเก็บข้อมูลการส่งและรับ - เพียงแค่แนบหนังสือในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมใส่เนื้อหาของหนังสือในรูปแบบ Text ในเนื้อ e-Mail - ไม่ใช้กับหนังสือที่มีชั้นความลับ 2. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ - ไม่ใช้กับการประชุมตามกฎหมาย (กรณีการประชุมตามกฎหมายต้องปฏิบัติตามประกาศ คสช. ที่ 74/2557) - ใช้กับการประชุมทั่วไป เช่น การหารือ/ขอความเห็นระหว่างหน่วยงาน - มี Checklist สำคัญที่ต้องมีสำหรับการประชุม เช่น การแสดงตน การออกลงคะแนนในแบบอิเล็กทรอนิกส์ - ไม่ใช้กับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีชั้นความลับ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.etda.or.th/content/e-meeting-saraban.html อ่าน "ประชุมออนไลน์ หรือ e-Meeting ซึ่งสามารถใช้กับการประชุมทั่วไป เช่น การหารือ/ขอความเห็น ระหว่างหน่วยงานของรัฐ" ได้ที่ https://www.facebook.com/ETDA.Thailand/photos/a.299244113422505/3401524046527814/?type=3&theater อ่าน "การประชุมออนไลน์ หรือ e-Meeting สามารถทำได้ และ 'มีผลทางกฎหมาย' ด้วย ตาม ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส" ได้ที่ https://www.facebook.com/ETDA.Thailand/photos/a.299244113422505/3403645532982332/?type=3&theater ขอขอบคุณเพจ https://www.facebook.com/ETDA.Thailand/photos/a.299244113422505/3401070579906494/?type=3&theater&__xts__[0]=68.ARDtQ-Ta4_rUv8VGRAB6B_vutlaWpoGD96xewCwHzBLGHombbrCVHxguYL84gyHCVPsZwcEXwUNRpqoAslevQo-le-y87tUFkDFFPRRzshXWN9_3RhmUfzjNu6QRHfe5KCtlzMD5N_67nyN0sAgqp2YvLV6dU0K3JLbye9zYxQrQSVxvTOgEuJBVCWJ15q_sDJtrrI3E3SWOazr2B5eKBhM3gG0qIwYT_MmE54cKBfRLWC-aE46J0-TszqWAXKlm9FYu2vCuIR7d5YS_O0sayCSHRsBe7iQEERuHtoNN8W6jYUykYj7kB9wMjLlIwlEvAvWzP0OWmYec01Fl_Mavrl3UxA&__tn__=-UK-R
Read More
กระทรวงเเรงงาน ฝึกอาชีพออนไลน์ ร่วมสู้โควิด-19

กระทรวงเเรงงาน ฝึกอาชีพออนไลน์ ร่วมสู้โควิด-19

Online Tools
Ministry of Labour, Kingdom of Thailand กระทรวงแรงงาน โดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เชิญชวนประชาชน ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ฝึกอาชีพผ่านออนไลน์ จัดกว่า 10 อาชีพ อยู่ที่ไหนก็ฝึกได้ เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (www.dsd.go.th) คลิกเลือก “ฝึกทักษะออนไลน์” (Online Training) หรือ http://eit.dsd.go.th/dsdtraining.php มีสาขาอาชีพให้เลือกครอบคลุมทั้งด้านงานช่างและงานบริการ เช่น ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างซ่อมรถยนต์ ช่างเชื่อมไฟฟ้า ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่างซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ การตรวจซ่อมโน้ตบุ๊กและไมโครคอมพิวเตอร์ ช่างขับรถยก ช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างพ่นสีรถยนต์ การประกอบอาหาร และอาชีพอิสระ นอกจากนี้ยังมีบริการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ซึ่งจะถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้แก่ประชาชนที่ต้องพักอาศัยอยู่ในที่พัก ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะตนเอง เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เรียนรู้ได้ไม่จำกัดเวลา สามารถเข้าฝึกอบรมได้ทุกหลักสูตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือ กองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 0 2245 4035 ที่มา https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/27759 ขอบคุณเพจ https://www.facebook.com/ETDA.Thailand/photos/a.299244113422505/3401787446501474/?type=3&theater
Read More
Slack สุดยอดแอปสำหรับสื่อสารกันในทีม

Slack สุดยอดแอปสำหรับสื่อสารกันในทีม

Online Tools
Slack เป็นสื่อกลางในการทำงาน โดยสามารถใช้แทน Email, Chat ฯลฯ เพื่อความสะดวก บริการเดียวเอาอยู่สำหรับการทำงานเป็นทีม ไม่ว่าจะเป็นการแชท, การรับส่งไฟล์ ตลอดจนการค้นหาไฟล์หรือแชทที่ผ่านๆ มา ก็ทำได้อย่างง่ายดาย ข้อดีของ Slack ได้ดังนี้ครับ Slack ออกแบบมาสำหรับทำงานเป็นทีมโดยเฉพาะ มีระบบจัดการสมาชิกอย่างเป็นระเบียบ ควบคุมได้ สามารถรับส่งไฟล์ได้, ค้นหาไฟล์ได้ง่ายทั้งจากชื่อหรือจากคนส่ง รองรับสมาชิกได้ไม่จำกัดจำนวน สามารถสร้างห้อง หรือ Channel เพื่อแยกทีมออกตามงาน Slack มีทั้งบนเว็บไซต์, โปรแกรมบน PC/Mac และบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้ง iOS และ Android Slack ไม่ต้องใช้เบอร์โทรในการใช้งาน ทำให้ไม่ยุ่งยากเวลาเปลี่ยนเครื่องที่ใช้งาน หรือจะใช้กี่เครื่องก็ได้ สมาชิกที่เข้ามาใหม่ สามารถเข้าไปอ่านแชทเก่าๆ และเปิดดูไฟล์เก่าๆ ก่อนหน้าจะเข้ามาร่วมได้ด้วย สามารถเชื่อม Slack กับบริการด้านการทำงานอื่นๆ ได้ เช่น Dropbox, Google Drive ฯลฯ ให้พื้นที่สำหรับเก็บไฟล์ 5GB ฟรี ฟรี และไม่มีโฆษณามารบกวนใดๆ ทั้งสิ้น ที่มา : https://www.itunesgiftcard.in.th/slack-review-1/
Read More
รับสิทธิ์ใช้งาน Microsoft Teams สำหรับองค์กร ฟรี เพื่อให้การทำงานจากที่บ้าน (Work from Home)

รับสิทธิ์ใช้งาน Microsoft Teams สำหรับองค์กร ฟรี เพื่อให้การทำงานจากที่บ้าน (Work from Home)

Online Tools
เครื่องมือที่ช่วยให้ทำงานทางไกลได้โดยไม่รู้สึกอยู่ไกลกัน Microsoft Teams เปิดให้ดาวน์โหลดได้ฟรี https://products.office.com/th-th/microsoft-teams/ รับสิทธิ์ใช้งาน Microsoft Teams สำหรับองค์กร ฟรี เพื่อให้การทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) เป็นไปได้สำหรับทุกองค์กร ปัจจุบันองค์กรจำนวนมากเริ่มมีนโยบายการทำงานจากบ้านเพื่อรองรับการทำงานในสถานกาณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เอื้อต่อ การทำงานในออฟฟิศ การเดินทาง และการทำงานเป็นกลุ่มใหญ่ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรรวมถึงชีวิตประจำวันของพนักงาน (more…)
Read More
Google ร่วมต้านภัย COVID-19 ปลดล็อกฟีเจอร์ระดับ Enterprise บน Hangouts Meet ให้ใช้งานฟรี

Google ร่วมต้านภัย COVID-19 ปลดล็อกฟีเจอร์ระดับ Enterprise บน Hangouts Meet ให้ใช้งานฟรี

Online Tools
Google ได้ร่วมต้านภัยไวรัสร้ายดังกล่าวด้วยเช่นกัน โดยปลดล็อกฟีเจอร์ระดับ Enterprise บน Hangouts Meet สำหรับผู้ใช้ G Suite และ G Suite for Education ให้ใช้งานฟรี รองรับการประชุมออนไลน์ได้สูงสุดถึง 250 คน ดาวน์โหลดโปรแกรม Google Hangouts (more…)
Read More
การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Zotero

การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Zotero

Online Tools
Zotero มีความสามารถตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลบรรณานุกรม การจัดการหมวดหมู่ การอ้างอิง การแลกเปลี่ยนกับชุมชนออนไลน์ อย่างไรก็ดีการทำงานของ Zotero ต้องทำงานร่วมกับเว็บเบราว์เซอร์ยอดนิยมอย่าง Chrome ในลักษณะของโปรแกรมเสริม (Extension) ที่อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลบรรณานุกรม การจัดเก็บ การแลกเปลี่ยน รวมทั้ง Zotero ยังได้พัฒนาโปรแกรมเสริมเพื่อการใช้งานร่วมกับ Word Processor ทั้ง Microsoft Word และ OpenOffice.org Writer ในลักษณะชุดเครื่องมือ (Toolbar) เพื่ออำนวยความสะดวกในการดึงข้อมูลบรรณานุกรมที่จัดเก็บมาจัดทำรายการอ้างอิง และรายการบรรณานุกรมท้ายเล่ม ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ https://oer.learn.in.th/search_detail/result/113265 ดาวน์โหลดโปรแกรม https://www.zotero.org/download/
Read More
Mendeley เครื่องมือช่วยสร้าง Citation

Mendeley เครื่องมือช่วยสร้าง Citation

Online Tools
โปรแกรมบริหารหาจัดการการอ้างอิง และบรรณานุกรมนั้นมีมากมายหลากหลายโปรแกรมให้เลือกใช้ทั้งที่ต้องซื้อซอต์ฟแวร์มาใช้ หรือเลือกหาโปรแกรมฟรี ที่มีอยู่ในอินเทอร์เน๊ตให้เลือกใช้งานก็มีอยู่พอสมควร ซึ่งอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเงินเพื่อซื้อซอฟต์แวร์กลุ่มนี้สักเท่าไหร่ เพียงท่านศึกษาการใช้งานโปรแกรมแต่ละโปรแกรมให้เหมาะสม เพื่อให้การทำงานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้การทำงานรวดเร็วยิ่งขึ้น ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือได้จาก  https://oer.learn.in.th/search_detail/result/166183 ดาวน์โหลดโปรแกรมได้จาก https://www.mendeley.com/
Read More
แนะนำ Learning Tools

แนะนำ Learning Tools

Online Tools
ตารางเปรียบเทียบความสามารถของ Learning Platform และความสามารถของแต่ละ Platform เพื่อใช้ตัดสินใจในการเลือกใช้ Learning Platform ที่ต้องการ    
Read More