แอปพลิเคชัน Work form home ที่น่าสนใจ

แอปพลิเคชัน Work form home ที่น่าสนใจ

จากสถานการณ์ไวรัส Covid-19 ที่มีความทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้หลายองค์กรเริ่มปรับตัวด้วยการให้พนักงานทำงานจากบ้านหรือ “work from home” เพื่อลดอัตราความรุนแรงและการขยายวงกว้างของการติดเชื้อไวรัส Covid-19 และในช่วงสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ การ work from home ที่ไม่ได้มีการเตรียมตัวมาก่อนอาจจะเกิดอุปสรรคในการติดต่อประสานงานภายในทีมและบุคคลภายนอกได้ ดังนั้น การที่จะ work from home ให้การทำงานและการประสานงานคล่องตัวและเหมาะกับลักษณะการทำงานขององค์กรจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง จากการศึกษาจึงได้แบ่งแอปพลิเคชันตามลักษณะการทำงานออกเป็น 6 ลักษณะ ดังนี้

ลิงก์สำหรับ software ต่างๆ

 895 total views,  2 views today